Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Svara på en enkät om organisationernas mötesarrangemang under undantagsförhållanden

Justitieministeriet
17.6.2020 15.27
Nyhet

Justitieministeriet har öppnat en enkät om hur organisationerna ordnar möten vid undantagstillstånd. Avsikten är att kartlägga finländska föreningars och organisationers mötespraxis under undantagsförhållanden. Enkäten kan besvaras till och med den 30 juni 2020.

Utredningen om mötespraxis gäller de förenings-  och fullmäktigemöten som har hållits och hålls under undantagstillståndet våren och sommaren 2020 under den tid den temporära lagen om avvikande mötesarrangemang är i kraft (1.5–30.9.2020).

Den temporära lagen tillåter bl.a. att medlemmarna anlitar ombud eller deltar i möten på distans, även om detta inte är tillåtet enligt föreningens eller organisationens stadgar.

Enkätsvaren samlas in för justitieministeriets projekt Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet och beaktas i det fortsatta projektarbetet.

Målet med projektet är förbättra föreningars verksamhetsmöjligheter. Detta inbegriper till exempel ökade möjligheter till deltagande på distans och en utredning av hur virtuella möten kan ordnas för medlemmar och fullmäktigeledamöter. Informationen används för att utveckla föreningslagstiftningen i linje med föreningarnas moderna behov.

Svara på enkäten senast den 30 juni 2020 här (enkäten är på finska)

Mer information:
Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]

Mer information om projektet Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet här

Sivun alkuun