Asiantuntija-avusteinen huoltoriitasovittelu tuomioistuimessa valtakunnalliseksi

Oikeusministeriö 10.4.2014 11.39
Tiedote -

Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu laajenee toukokuun alusta lähtien kaikkiin käräjäoikeuksiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uudistuksen mahdollistavat lakimuutokset huomenna perjantaina 11. huhtikuuta.

Asiantuntija-avusteista sovittelumenettelyä (ns. Follo-hanke) on kokeiltu vuoden 2011 alusta lukien ensin neljässä ja sen jälkeen lisäksi vielä seitsemässä käräjäoikeudessa eri puolilla maata. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kokeilun seuranta-aikana valtaosassa huoltoriitoja päästiin sovintoon, ja prosessi oli oikeudenkäyntiin verrattuna sekä nopeampi että edullisempi kaikkien osapuolten kannalta. Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisiä sovitteluun.

Huoltoriidan sovittelussa sovittelijana toimii tuomari. Häntä avustaa asiantuntija, jonka keskeinen tehtävä on tuoda sovittelussa esiin lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja edistää vanhempien välistä vuorovaikutusta. Asiantuntija-avustajalta edellytetään psykologin, sosiaalityöntekijän tai lastenpsykiatrin koulutusta. Osapuolilla on tuomioistuinsovittelussa oikeus käyttää myös lakimiesavustajaa.

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun tarkoituksena on tarjota erityistä sovittelupalvelua vanhemmille, jotka eivät ole saaneet riittävää apua muista eropalveluista. Ensisijaisesti huolto- ja tapaamisasiat tulee jatkossakin pyrkiä sopimaan kunnallisissa peruspalveluissa.

Lakimuutokset tulevat voimaan toukokuun alusta.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen, puh. 02951 50245
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi