Yhdyskuntaseuraamuksia koskevat säädökset yhteen lakiin

Oikeusministeriö 30.10.2014 11.37
Tiedote -

Hallitus esittää, että yhdyskuntaseuraamuksista säädetään yhtenäinen laki, josta käyvät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kullekin seuraamukselle ominaiset piirteet. Tarkoitus on korvata nykyiset yhdyskuntaseuraamuksia koskevat erilliset lait.

Tässä laissa yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa, nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki ei koskisi valvottua koevapautta, vaan siitä jäisi voimaan vuoden 2014 alusta voimaan tullut oma lakinsa.

Tavoitteena uusintarikollisuuden vähentäminen

Esityksen mukaan yhdyskuntaseuraamusten tavoitteena on tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistäminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi päihteettömyyden tukemista, joka sisältäisi yksilöllisesti suunniteltujen toimintojen ja päihteiden käytön vähentämiseen motivoimisen lisäksi päihteettömyyden valvontaa seuraamuksen suorittamisen aikana.

Rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämiseen liittyvät toiminnot ja palvelut pyritään järjestämään siten, että ennen yhdyskuntaseuraamusta alkaneet toiminnot jatkuvat myös seuraamuksen aikana. Vastaavasti seuraamuksen aikana alkaneiden toimintojen tulisi jatkua ilman keskeytystä seuraamuksen suorittamisen jälkeen.

Esityksessä todetaan, että yhdyskuntaseuraamusten suorittamiseen liittyvien toimintojen järjestäminen ja maksaminen olisi Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla. Tuomitun kotikunta puolestaan vastaisi kunnallisten peruspalveluiden järjestämisestä ja maksamisesta eli niistä velvoitteista, jotka kunnille kuuluvat voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

Tehostettu yhdyskuntapalvelu alle 21-vuotiaille

Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneille suunnattujen yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuuteen ehdotetaan lisättäväksi tuettu yhdyskuntapalvelu. Seuraamus sisältäisi erityisesti nuorille suunnattua toimintaa, joka kehittää valmiuksia rikoksettomaan elämään ja parantaa sosiaalista toimintakykyä. Tämä yhdyskuntapalvelun muoto tulisi käyttöön, kun tavanomaisen yhdyskuntapalvelun suorittaminen on ollut tai sen arvellaan olevan vaikeaa.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Leena Kuusama, puh. 02951 50508, ja
hallitusneuvos Anne Hartoneva (paikalla 4.11. alkaen), puh. 02951 50344,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson