Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Tia Möller, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150105
Asia
Erityisasiantuntija Virpi Koivu työskentelee oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosastolla, EU-oikeus ja tietosuoja -yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat erityisesti tietosuojaa koskevan EU- ja kansallisen lainsäädännön valmistelu. On tarkoituksenmukaista, että valmistelija itse esittelee valmistelemansa asiat valtioneuvostossa. Koivu on suorittanut Åbo Akademissa vuonna 2001 Politices magister -tutkinnon, johon sisältyy hallinto- ja valtiosääntöoikeuden opinnot, sekä Lapin yliopistossa vuonna 2015 oikeustieteen tohtorin tutkinnon. Hän on suorittanut esittelymenettelykurssin vuonna 2012. Koivu on työskennellyt sisäministeriössä ylitarkastajan virassa 1.12.2011-31.3.2018 ja on tuolloin toiminut valtioneuvoston esittelijänä ajalla 19.3.2015-31.3.2018. Erityisasiantuntija Koivulla on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella hyvät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä. Virpi Koivua voidaan pitää tehtävään soveltuvana valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:ssä edellytetyllä tavalla.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Virpi Koivun valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen