Muutos lautakunnan kokoonpanossa

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Oikeusministeriö

Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.8.2019 - 31.7.2022 ja 1.1.2020-31.12.2022.

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214
Asia
Toimikaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2022 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet hovioikeudenneuvos Rita Melartin, käräjätuomari Ilkka Ylönen, rikosprosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää sekä käräjätuomari Vesa Karttunen. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä on myös muutoin pidettävä tehtävään sopivina. Toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa ovat antaneet seuraavat luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat: varatuomari Jannika Enegren, varatuomari Taisto Hujala, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Jouni Lehtimäki, oikeustieteen tohtori, dosentti Mika Launiala sekä varatuomari, ekonomi, MBA Keijo Aaltonen. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöitä on pidettävä kelpoisina tehtävään.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi hovioikeudenneuvos Rita Melartinin ja varajäseneksi käräjätuomari Ilkka Ylösen toimikaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2022 ja jäseneksi varatuomari Jannika Enegrenin ja varajäseneksi oikeustieteen tohtori, dosentti Mika Launialan toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio