Viran täyttäminen OM/2019/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502
Asia
Oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön virka on tulossa avoimeksi 1.1.2020 lukien nykyisen viranhaltijan määräyksen päättyessä. Osastopäällikön virka täytetään määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää VTM Tapio Laamasen oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön virkaan määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.