Viran täyttäminen OM/2019/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502
Asia
Oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön virka on tulossa avoimeksi 1.1.2020 lukien nykyisen viranhaltijan määräyksen päättyessä. Osastopäällikön virka täytetään määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää OTK, LL.M., varatuomari Antti Leinosen oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön virkaan määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.