Valtioneuvoston asetus OM/2022/226

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Elina Siljamäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150248
Asia
Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat, joita olisi 86 valtiossa yhteensä 217. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 13.1.2023 ja olemaan voimassa 16.4.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset on otettu huomioon vuoden 2023 talousarviossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen