Viran täyttäminen OM/2023/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Taru Ritari, p. 029 5150306

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lainsäädäntöneuvoksen virkaan varatuomari, oikeustieteen tohtori Jukka Siron 1.2.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.