Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2023/60

« Tasavallan presidentin esittely 12.5.2023 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä (laki 559/2012, HE 53/2012 vp) sekä 2) sopimus Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta (laki 343/2023, HE 262/2022 vp).

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen