Tasavallan presidentin asetus OM/2023/58

« Tasavallan presidentin esittely 12.5.2023 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi uusi tasavallan presidentin asetus eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Ehdotetulla sopimusasetuksella uudistetaan voimassa oleva tasavallan presidentin asetus (1310/2019). Asetuksella selvennetään eräitä Digi- ja Väestötietovirastolle sekä paikallisviranomaisena Ahvenanmaan valtionvirastolle kuuluvia paikallisvaalitehtäviä Ahvenanmaalla. Muilta osin asetuksen ehdotetaan säilyvän ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 15.5.2023. Asetus kumoaisi voimassa olevan sopimusasetuksen.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen