Tasavallan presidentin asetus OM/2023/58

« Tasavallan presidentin esittely 12.5.2023 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi uusi tasavallan presidentin asetus eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Ehdotetulla sopimusasetuksella uudistetaan voimassa oleva tasavallan presidentin asetus (1310/2019). Asetuksella selvennetään eräitä Digi- ja Väestötietovirastolle sekä paikallisviranomaisena Ahvenanmaan valtionvirastolle kuuluvia paikallisvaalitehtäviä Ahvenanmaalla. Muilta osin asetuksen ehdotetaan säilyvän ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 15.5.2023. Asetus kumoaisi voimassa olevan sopimusasetuksen.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen