Valtionavustukset talousosaamisen edistämistä toteuttaville hankkeille

Kansallisen talousosaamisen strategian tavoitteena on lisätä talousosaamista kaikissa ikäryhmissä.  Valtionavustus on tarkoitettu talousosaamista edistävän työn tehostamiseksi ja siihen liittyvään tutkimustyöhön. Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin vuosittain enintään 650 000 euroa.

Avustus voidaan myöntää järjestöille, yhdistyksille, säätiöille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Avustuksia ei voida myöntää viranomaisille tai yrityksille, mutta he voivat toimia hankkeiden yhteistyötahoina.

Oikeusministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 90 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Yksityishenkilöinä toimivalle tutkijalle ei vaadita omarahoitusosuutta. 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi vuosina 2023–2024. Käyttöaika tarkennetaan avustuspäätöksessä.

Hakuaika alkaa 15.5.2023 ja päättyy 19.6.2023 klo 16.15.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuksen tulee olla perillä oikeusministeriössä hakuajan päättymiseen mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman pian. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Sanna Helesuo, p. 0295 150 005, [email protected] 
erityisasiantuntija Mette Ranta, p. 0295 150 201, [email protected]