Valtionavustukset talousosaamisen edistämistä toteuttaville hankkeille

Kansallisen talousosaamisen strategian tavoitteena on lisätä talousosaamista kaikissa ikäryhmissä. Valtionavustus on tarkoitettu talousosaamista edistävän työn tehostamiseksi ja siihen liittyvään tutkimustyöhön. Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin vuosittain enintään 650 000 euroa.

Avustus voidaan myöntää järjestöille, yhdistyksille, säätiöille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Avustuksia ei voida myöntää viranomaisille tai yrityksille, mutta he voivat toimia hankkeiden yhteistyötahoina.

Oikeusministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 90 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Yksityishenkilöinä toimivalle tutkijalle ei vaadita omarahoitusosuutta. 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

Hakuaika on päättynyt ja avustukset myönnetty vuodelle 2023. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi vuosina 2023–2024. Käyttöaika tarkennetaan avustuspäätöksessä. Seuraava haku aukeaa maaliskuussa 2024. 

Myönnetyt avustukset 2023

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 30 ja haettu kokonaismäärä oli 2 530 573 euroa.

Myönnetyt avustukset:

 • Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen osasto
  Oikeusministeriö on myöntänyt Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteen osastolle 141 868 euroa talousosaamisen edistämistä toteuttavan Koti ja koulu nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen mahdollistajana –hankkeen (CONFIN-SKILLS) tueksi.
 • Helsingin yliopisto, CEACG-tutkimuskeskus
  Oikeusministeriö on myöntänyt Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskukselle (CEACG) 45 000 euroa talousosaamisen edistämistä toteuttavan Rahapelaamiseen liittyvän velkaantumisen ehkäiseminen yhteiskunnallisella tasolla (RAVE) –hankkeen tueksi.
 • Kuluttajaliitto ry
  Oikeusministeriö on myöntänyt Kuluttajaliitto ry:lle 70 000 euroa nuorten ja nuorten aikuisten talousosaamisen lisäämiseksi sosiaalisen median kautta
 • Marttaliitto ry
  Oikeusministeriö on myöntänyt Marttaliitto ry:lle 59 200 euroa toiminnallisten ryhmämuotoisten talousosaamisen kurssisarjojen järjestämiseen Lounais-Suomen, Kymenlaakson, Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen marttapiirien alueilla vuosien 2023–2024 aikana.
 • Pikassos Oy
  Oikeusministeriö on myöntänyt Pikassos Oy:lle 160 425 euroa lapsiperheiden taloustilanteen parantamiseen tähtäävän, taloudellisia toimintamahdollisuuksia ja perheen yhtenäisyyttä lisäävän ja valintojen tekemisen mahdollisuutta vahvistavan työskentelyotteen kehittämiseen.
 • Suomen Pörssisäätiö sr
  Oikeusministeriö on myöntänyt Pörssisäätiölle 115 000 euroa pörssilähettiläsohjelman laajentamiseen maantieteellisesti sekä pörssilähettiläsohjelman koulutusmateriaalien täydentämiseen uudella ”Pörssilähettilään käsikirjalla”.
 • Suomen Tilastoseura ry
  Oikeusministeriö on myöntänyt Suomen Tilastoseura ry:lle 18 500 euroa talousaiheisen tilastojulistekilpailun järjestämiseen.
 • Tiedekeskussäätiö ry
  Oikeusministeriö on myöntänyt Tiedekeskussäätiö ry:lle 40 000 euroa taloutta ja taloudellista päätöksentekoa käsittelevän vuorovaikutteisen tiedekeskusnäyttelyn ja oppimateriaalien suunnitteluun.

Valtionavustuksia myönnettiin yhteensä 649 993 €. 

Valtionavustus maksetaan yhdessä erässä ja maksatukset käynnistyvät marraskuun alussa.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Sanna Helesuo, p. 0295 150 005, [email protected] 
erityisasiantuntija Mette Ranta, p. 0295 150 201, [email protected] 

Talousosaamisen edistämisen avustushaku