Valtionavustukset talousosaamisen edistämiseen haettavana

Valtionavustushaku talousosaamista edistäville hankkeille on käynnistynyt Haeavustuksia.fi-palvelussa. Valtionavustus on tarkoitettu talousosaamista edistävän työn tehostamiseksi ja siihen liittyvään tutkimustyöhön. Hakuaika päättyy 4.4. klo 16.15. 

Rahoitushaku on osa kansallisen talousosaamisen strategian toteuttamista, jonka tavoitteena on lisätä talousosaamista kaikissa ikäryhmissä. Vuoden 2024 talousosaamisen edistämisen valtionavustuksilla toteutetaan Orpon hallituksen hallitusohjelmakirjaus velkaantumisilmiön kokonaistarkastelusta. Lisäksi valtionavustuksissa painotetaan talousosaamisen strategian toteuttamisen tavoitteita vuodelle 2024, joita on valmisteltu yhdessä talousosaamisen toimijaverkoston kanssa. Talousosaamisen valtionavustushaussa huomioidaan myös muut yleiset talousosaamisen edistämisen hankkeet.

Rahoitusta on haettavana yhteensä 650 000 euroa. Rahoitusta voivat hakea niin järjestöt, yhdistykset, säätiöt, tutkijat kuin tutkimuslaitokset. Avustuksia ei voida myöntää viranomaisille tai yrityksille, mutta ne voivat olla hankkeissa yhteystyökumppaneina. 

Oikeusministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 90 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Yksityishenkilöinä toimivalle tutkijalle ei vaadita omarahoitusosuutta. 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa 

Avustusta haetaan uudessa Haeavustuksia.fi-verkkopalvelussa, joka kokoaa kaikki valtionapuviranomaisten hakuilmoitukset yhteen paikkaan. Jos avustuksen hakijalla ei vielä ole Suomi.fi-palvelussa annettuja valtuuksia tai riittäviä valtuuksia hakemusta valmistelevalle henkilölle, se kannattaa tehdä ensimmäiseksi.

Infotilaisuus hakijoille 13.3.2024

Hakijoille järjestetään infotilaisuus verkossa 13.3.2024 klo 10−11. Suomeksi pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan valtionavustushausta ja uuden hakupalvelun käytöstä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.3.2024. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 12.3.2024.

Ohjelma

Haun sisällön esittely: johtava asiantuntija Sanna Helesuo ja erityisasiantuntija Mette Ranta, oikeusministeriö

Uusi sähköinen hakupalvelu Haeavustuksia.fi: erityisasiantuntijat Waltteri Thusberg ja Satu Lindberg, Valtiokonttori

  • Valtuudet kuntoon!
  • Uuden järjestelmän käyttö
  • Mistä apua teknisiin kysymyksiin, jos ongelmia ilmenee?

Taloutta koskevat kysymykset: Piritta Koivukoski-Kouhia, oikeusministeriö. 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Sanna Helesuo, p. 0295 150 005, [email protected] 
erityisasiantuntija Mette Ranta, p. 0295 150 201, [email protected] 

Ilmoittaudu hakuinfoon 

Haeavustuksia.fi: Valtionavustukset talousosaamisen edistämistä toteuttaville hankkeille (erityisavustus) 

Talousosaamisen edistäminen ja talousosaamisen strategia  

Talousosaamisen edistämisen avustushaku