Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työsuojelun valvontaa koskevaan lainsäädäntöön useita parannuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.11.2021 13.27
Tiedote 328

Voimaan tulevilla työsuojelun valvontaa koskevilla lakimuutoksilla tehostaan työssä käytettävien teknisten laitteiden markkinavalvontaa ja työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeutta. Jatkossa työsuojeluviranomaisella on ilmoitusvelvollisuus poliisille epäiltyä työperäistä ihmiskauppaa koskevissa tapauksissa. Lakimuutokset tulevat voimaan 15.11.2021.

Työsuojelun valvontaa koskevaa lainsäädäntöä on muutettu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain osalta. Lisäksi markkinavalvontaan liittyviä muutoksia on tehty eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin. 

Uusia toimivaltuuksia teknisten laitteiden markkinavalvontaan

Lain muutoksella lisätään työssä käytettävien teknisten laitteiden markkinavalvontaa koskevia viranomaisten toimivaltuuksia. Uusilla valtuuksilla tähdätään erityisesti verkkokaupan välityksellä myytävien teknisten laitteiden valvonnan tehostamiseen. Työkäyttöön tarkoitettujen teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta valvovat markkinavalvontaviranomaisina työsuojeluviranomaiset eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Uudet toimivaltuudet ovat seuraavat:

  •  aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ja sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta hankkia tekninen laite tutkittavaksi valehenkilöllisyyttä käyttäen 
  •  sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta vaatia vakavan riskin aiheuttavaan tekniseen laitteeseen viittaavan sisällön poistamista verkkorajapinnalta tai viime kädessä vaatia verkkorajapintaan pääsyn rajoittamista.

Markkinavalvontaa koskevat lakimuutokset pohjautuvat EU:n markkinavalvonta-asetukseen (EU 2019/1020). Lakimuutosten myötä on mahdollista nykyistä tehokkaammin puuttua ihmisten henkeä ja terveyttä vaarantaviin vaatimustenvastaisuustilanteisiin. 

Työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Lain muutoksella laajennetaan työsuojeluviranomaisen velvollisuutta tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten siten, että ilmoitusvelvollisuus koskisi myös epäiltyä työperäistä ihmiskauppaa. Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen ihmiskaupparikosten osalta edistää työsuojeluviranomaisen asiantuntemuksen tehokasta hyödyntämistä sekä työperäisen ihmiskaupan parempaa tunnistamista rikosprosessin käynnistyessä ja kuluessa.

Tämän lisäksi työsuojeluviranomaisella on jatkossa velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille tapauksista, joissa viranomainen on havainnut työntekijän terveyttä tai turvallisuutta työpaikalla koskevien EU:n kemikaaliturvallisuussäännösten vastaista menettelyä.

Tulorekisterin hyödyntäminen työolosuhteiden valvonnassa

Lakimuutoksella laajennetaan työsuojeluviranomaisen oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja toisilta viranomaisilta. Muutoksen johdosta työsuojeluviranomaisen on mahdollista hyödyntää tulorekisterin tietoja myös työpaikkojen työolosuhteiden valvonnassa. Muutoksella edistetään työolosuhdevalvonnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista kohdentamista sekä yksittäistapauksien selvittämistä.

Lakien muutokset tulevat voimaan 15.11.2021. Hallitus esitti lakien vahvistamista 4.11.2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 5.11.2021.

Lisätietoja

hallitussihteeri Mari Leinonen, p. 0295 163 509, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Sivun alkuun