Hyppää sisältöön
Media

Lapsiin kohdistuvat vakavat seksuaalirikokset vanhenevat aikaisintaan uhrin täytettyä 28 vuotta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2005 13.33
Tiedote -

Lapsiin kohdistuvien vakavimpien seksuaalirikosten syyteoikeuden vanhentumisajan päättymistä myöhennetään. Syyteoikeus vanhenee jatkossa aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta. Nyt rikokset yleensä vanhentuvat tietyn ajan kuluttua tekopäivästä. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset tulemaan voimaan 1.1.2006.

Nämä kuten muutkin samalla kertaa tehtävät muutokset koskevat rikoksia, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen.

Rikoksentekijä vastuuseen pitkänkin ajan kuluttua

Muutoksella mahdollistetaan seksuaalirikollisten vastuuseen saattaminen vielä pitkänkin ajan kuluttua teosta. Rikos saattaa tulla ilmi niin myöhään, että se ehtii nykyisten säännösten mukaan vanhentua. Käytännössä muutos vaikuttaa lähinnä törkeää lievempiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin, joiden vanheneminen voidaan aikaisempaa tehokkaammin estää.

Vuoden 2006 alusta lähtien lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee aikaisintaan silloin, kun uhri täyttää 28 vuotta. Sama koskee alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta ja pakottamista sukupuoliyhteyteen.

Syyteoikeus on voimassa vielä tämän jälkeenkin, jos rikoksen vanhentumisaikaa on jäljellä enimmäisrangaistukseen perustuvien yleisten vanhentumissäännösten perusteella. Tämä voi käytännössä koskea vain törkeää raiskaustaja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Rikoslain mukaan syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa teosta, jos kyseessä on törkeä raiskaus tai törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, ja 10 vuodessa, jos kyseessä on raiskaus, sukupuoliyhteyteen pakottaminen tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Muutos koskee myös oikeutta tuomita rangaistus. Törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei saa tuomita rangaistusta enää 30 vuoden jälkeen teosta. Jos kyseessä on raiskaus, sukupuoliyhteyteen pakottaminen tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, määräaika on 20 vuotta. Vuoden 2006 alusta lähtien on lisäksi otettava huomioon se, että kymmentä vuotta ei ole kulunut siitä, kun uhri on täyttänyt 28 vuotta. Rangaistus voidaan siis tuomita, jos jompi kumpi määräajoista ei ole kulunut umpeen.

Lapsikaappauksen enimmäisrangaistusta korotetaan

Rikoslakiin lisätään lapsikaappausta koskeva rangaistussäännös. Lapsikaappaukseen syyllistyy se, joka ottaa omavaltaisesti lapsen huostaansa ja vie hänet asuinvaltiostaan ulkomaille tai jättää palauttamatta asuinvaltioonsa. Rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Nykyisin lapsikaappauksesta rangaistaan lapsen omavaltaisena huostaanottona.

Siitä tuomitaan rangaistukseksi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Enimmäisrangaistuksen korottamisella korostetaan teon paheksuttavuutta ja edistetään lapsikaappaukseen syyllistyvien henkilöiden saattamista vastuuseen teoistaan.

Lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on tekoon johtaneet syyt huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomina.

Kansainväliselle rikostuomioistuimelle kuuluvat rikokset eivät vanhene

Suomen rikoslaki saatetaan vastaamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöä. Rikoslakia muutetaan niin, että syyteoikeus ei vanhene, jos kysymyksessä on sodankäyntirikos, törkeä sodankäyntirikos, ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa tai törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa.

Oikeus tuomita rangaistus näistä rikoksista ei myöskään vanhene eikä niistä tuomittu määräaikainen vankeusrangaistus raukea.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. (09) 1606 7723

sähköposti: [email protected]

>> Hallituksen esitys 169/2005 ja muut eduskuntakäsittelyyn liittyvät asiakirjat

Sivun alkuun