Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kari Kuusiniemi föreslås bli utnämnd till högsta förvaltningsdomstolens president

Justitieministeriet
17.5.2018 13.43
Pressmeddelande

Statsrådet har gjort en framställning om att juris doktor, justitieråd vid högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi utnämns till högsta förvaltningsdomstolens president fr.o.m. ingången av september. Republikens president ska besluta om utnämningen i morgon fredagen den 18 maj.

Kari Kuusiniemi har varit domare vid högsta förvaltningsdomstolen sedan år 1999. För närvarande är han också sektionsordförande och presidentens ställföreträdare. Tidigare har han arbetat bland annat som professor vid Åbo universitet och Tekniska högskolan samt som gästprofessor vid University of Louisville i Kentucky i Förenta staterna.

Kuusiniemi är docent i miljörätt vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet samt docent i ekonomirätt, speciellt miljörätt, vid Tekniska högskolan. Han har också deltagit i flera arbetsgrupper som tillsatts för lagstiftningsprojekt inom miljöområdet och haft flera internationella sakkunnig- och förtroendeuppdrag.

Republikens president utnämner högsta förvaltningsdomstolens president utan framställning från domarförslagsnämnden. Enligt etablerad praxis diskuterar justitieministern utnämningsfrågan på förhand med både högsta förvaltningsdomstolen och republikens president. På basis av dessa diskussioner bereder justitieministeriet den framställning som statsrådet gör till republikens president.

Högsta förvaltningsdomstolens nuvarande president Pekka Vihervuori går i pension vid ingången av september.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 02951 50228

Sivun alkuun