Hyppää sisältöön
Media

Laura Kaivosoja: Maakaaren muutostarpeiden arviointia

Laura Kaivosoja

Erityisasiantuntija Laura Kaivosoja työskentelee oikeusministeriössä maakaareen uudistamiseen liittyvän lainvalmisteluhankkeen parissa. Kaivosoja on tullut hankkeeseen henkilökierrosta Maanmittauslaitokselta, jossa Kaivosoja on toiminut kirjaamislakimiehenä. Käytännön työkokemuksesta on ollut hyötyä maakaaren muutostarpeiden arvioinnissa.

Kaivosoja työskentelee oikeusministeriössä yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys -yksikössä. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta valmistunut Kaivosoja toimii hankkeen työryhmän sihteerinä. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus maakaaren muuttamisesta. 

Laajassa hankkeessa riittää työnsarkaa. Kiinteistön kauppaa ja panttaamista säätelevä maakaari on tullut voimaan vuonna 1997, minkä jälkeen lakia on muutettu useampaan kertaan. Kiinteistöomistukseen ja vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat muuttuneet muun muassa digitalisaation ja sähköisen asioinnin myötä. Työnä on arvioida uudestaan erityisesti kirjallisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan muotovaatimuksia ja toteuttamistapoja.

– Tavoitteena on ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset, kuten sähköisen asioinnin yleistyminen, joilla on merkitystä erityisesti kiinteistöjen luovutusten ja muihin kiinteistöön liittyvien oikeuksien perustamisen sekä niiden kirjaamisen kannalta. Näin saamme pistemäisillä muutoksilla hyvän paketin, Kaivosoja sanoo.

Paljon kirjoittamista ja taustatiedon keruuta

Hankkeessa on monia sidosryhmiä niin viranomaisten kuin muiden tahojen puolelta. Kaivosojan työnkuvaan kuuluu paljon kirjoittamista, muistioiden laatimista, taustatietojen keräämistä työryhmän istuntoja varten sekä käytännön järjestelyjä. 

Lainvalmisteluhankkeeseen tehtävään kansainväliseen vertailuun pohjoismaisista kiinteistötietojärjestelmistä Kaivosoja on voinut hyödyntää tietojaan ja käytännön kokemustaan Maanmittauslaitoksesta.

– Käytännön kokemus ratkaisutoiminnasta esimerkiksi lainhuutojen osalta on auttanut huomaamaan, miten asioita voitaisiin sujuvoittaa ja kehittää, Kaivosoja kertoo.

Kaivosoja mainitsee hanketyön parhaiksi puoliksi sen, että hän pystyy vaikuttamaan lainsäädäntöön. Haasteena laajassa hankkeessa on priorisointi, sillä jotakin pitää jättää pois.

Lisätietoa Maakaaren muutostarpeet -hankkeesta

Sivun alkuun