Maakaaren muutostarpeet

OM056:00/2021 Säädösvalmistelu

Kiinteistöjä koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat maakaaren voimassaolon aikana osin olennaisesti muuttuneet, minkä johdosta on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM056:00/2021

Asianumerot VN/27926/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 3.11.2021 –

Asettamispäivä 3.11.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi maakaaren, kaupanvahvistajista annetun lain ja huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 15/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.4.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta, kaupanvahvistajista annettua lakia sekä huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia. Muutoksilla pyritään lisäämään kiinteistönvaihdannan ja kiinteistökirjaamisen toimintamahdollisuuksia hallitulla ja ennakoitavalla tavalla. Muutosehdotukset perustuvat lain soveltamisesta saatuihin kokemuksiin. Maakaareen ja huoneistotietojärjestelmästä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi kirjaamisviranomaisen automaattista päätöksentekoa koskevat erityissäännökset, joilla otetaan huomioon kiinteistö- ja huoneistokirjaamiseen liittyvät tarpeet.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Kaivosoja, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 096
[email protected]

Yhteyshenkilö
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 558
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Arviomuistiota ja siitä avoimella lausuntokierroksella kerättävää palautetta käytetään mahdollisista tulevista lainvalmisteluhankkeista päättämiseen.

Tiivistelmä

Kiinteistöjä koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat maakaaren voimassaolon aikana osin olennaisesti muuttuneet, minkä johdosta on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Lähtökohdat

Kiinteistönomistuksella, kiinteistönvaihdannalla ja kiinteään omaisuuteen liittyvillä oikeussuhteilla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys.

Lisää aiheesta