Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Henriksson: Åklagarverksamheten stärks i tilläggsbudgeten

Justitieministeriet
2.6.2020 21.04
Pressmeddelande

Regeringen enades i dag om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. I avsikt att att säkerställa att straffansvaret förverkligas anvisas Åklagarmyndigheten ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för att trygga tillräckliga personalresurser.

- Jag är mycket glad att vi får mer pengar till åklagarna. Åklagarmyndighetens resurser har i många år varit i obalans i förhållande till arbetsmängden, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Tilläggsanslaget på 2,5 miljoner euro motsvarar löneutgifterna för 30 åklagare. Med det kan vi i år trygga åklagarnas verksamhet i den straffrättsliga kedjan mellan förundersökningsmyndigheterna och domstolarna, konstaterar minister Henriksson.

Antalet kunder inom den allmänna intressebevakningen ökar när befolkningen åldras. I takt med att servicebehovet ökar säkerställs också ett tillräckligt antal anställda vid intressebevakningsbyråerna med ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner euro för i år.

På grund av coronavirusepidemin har domstolarna behov av att ordna rättegångar på distans. För detta ändamål anvisas domstolarna 411 000 euro för anskaffning av videokonferenssystem till sessionssalarna.

För att trygga kontinuiteten i Flyktingrådgivningen rf:s verksamhet anvisas ett tilläggsanslag på 300 000 euro.

Ytterligare information:
Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3990
Miika Snellman, enhetschef, tfn 0295 150 126
e-post: [email protected]

Sivun alkuun