Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rättsportalen.fi – webbtjänsten för rättsliga frågor har förnyats

Justitieministeriet
10.2.2021 10.06
Nyhet

Webbtjänsten Rättsportalen.fi har omarbetats. Tjänsten innehåller information om rättsväsendet och länkar till oberoende domstolars och andra judiciella myndigheters webbplatser. Rättsportalen.fi samlar domstolarna, Åklagarmyndigheten, Utsökningsmyndigheten, Brottspåföljdsmyndigheten samt statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

I och med reformen förbättrades innehållsstrukturen på Rättsportalen.fi och det mobila gränssnittet till portalen. Utöver innehållet har den visuella identiteten moderniserats. Också webbplatsens tillgänglighet har förbättrats. 

Rättsportalen.fi har redan länge varit en populär informationskanal för forskare, journalister, medborgare och även tjänstemän inom justitieförvaltningen.

Omfattande reform

Webbtjänstens startsida är helt ny. Nu är den mer kundinriktad och tillgodoser allt bättre besökarnas behov av information. Innehållet i tjänsten har uppdaterats och omgrupperats och därför har vissa sidor bytt plats. Webbplatsen kommer att utvecklas vidare.

Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens webbsidor har omarbetas i sin helhet. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen bildar nu en avskild del, på samma sätt som rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen.

Också domstolsväsendets webbsidor har fräschats upp. Innehållet från de gamla sidorna har omorganiserats och uppdateringen av innehållet fortsätter även efter reformen.

Den visuella profilen på Rättsportalen.fi är helt ny. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten har logotyper och färger enligt den nya grafiska profilen. Också domstolarnas webbplats har fått en ny färgsättning.

Organisationsreformen av utsökningen trädde i kraft den 1 december 2020. Utsökningsverkets och Riksfogdeämbetets webbsidor avskildes då från Rättsportalen.fi och slogs samman till en gemensam webbplats på adressen Utsokningsverket.fi.

Mer information
om totalreformen av Rättsportalen.fi: 
Tanja Lahti, webbchefredaktör, justitieministeriet, tanja.k.lahti(at)om.fi, tfn 0295 150 182
Domstolsväsendet:
Pilvi Isotalus, Domstolsverkets kommunikationschef, pilvi.isotalus(at)oikeus.fi, tfn 0295 650 505
 

Rättsportalen.fi
Domstolsväsendet 
Rättshjälp 
Ekonomi- och skuldrådgivning 
Allmän intressebevakning 
 

Sivun alkuun