Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Konsumentskyddet i den digitala eran bör stärkas – arbetsgrupp ska bereda utvecklingsprojekt

Justitieministeriet
1.6.2018 13.06 | Publicerad på svenska 5.6.2018 kl. 7.58
Pressmeddelande

Enligt justitieminister Antti Häkkänen är konsumentskydd av avgörande betydelse med tanke på digitala tjänster och ekonomisk tillväxt. - Ett starkt konsumentskydd och förtroende spelar en nyckelroll särskilt med tanke på en fungerande inre marknad, betonade Häkkänen i sitt tal vid evenemanget Konsumentdialog – Konsumentskyddets framtid i Helsingfors i dag.

- Nya fenomen på marknaden, till exempel den så kallade delningsekonomin och digitala plattformars allt viktigare roll i konsumenthandeln, förutsätter att konsumenterna litar på de nya tjänsterna och de nya formerna av affärsverksamhet. Ett starkt konsumentskydd och dataskydd är nyckelfaktorer också bland annat när det gäller utnyttjande av artificiell intelligens. Spelreglerna ska också göra det möjligt att utnyttja nya innovationer och uppmuntra konsumenterna att använda nya tjänster, sade Häkkänen.

Häkkänen konstaterade att Finland har ett bra konsumenträttssystem. - Konsumentskyddslagen fyller 40 år i år. Vi har drivit på vår nationella linje även i EU, då Finland vid förhandlingarna om Amsterdamfördraget bidrog till att Europeiska gemenskapen fick i uppgift att uttryckligen medverka till att skydda konsumenters hälsa, trygghet och ekonomiska intressen samt verka för deras rätt till upplysning och organisationsfrihet.

Häkkänen önskade att fokus i EU:s konsumentlagstiftning i fortsättningen skulle ligga mera på principiella riktlinjer än på detaljer. - Då är det lättare att utan lagstiftningsändringar flexibelt ingripa i nya fenomen på marknaden i det fall att de medför olägenheter för konsumenterna.

- EU ska inte sträva efter sektorspecifik lagstiftning som gäller olika varor, utan en allmän konsumentskyddslagstiftning som gäller tillhandahållande av varor och tjänster och som bara till nödvändiga delar kompletteras med sektorspecifik lagstiftning. I fråga om konsumentinformation tror jag att det här i kombination med samarbetet mellan olika aktörer ger bättre resultat än tunglästa formulär med standardinformation, som dessutom lämpar sig dåligt för den i allt högre grad digitaliserade verksamhetsmiljön, sade Häkkänen.

Minister Häkkänen berättade att han under de närmaste dagarna kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda utvecklingen av konsumentskyddslagstiftningen i Finland. - Arbetet baserar sig på EU:s så kallade CPC-förordning, som gäller samarbetet mellan konsumentmyndigheter. Samtidigt utvecklar vi den nationella lagstiftningen bland annat genom att effektivisera tillsynen över konsumentskyddet och förbättra den konsumentskyddslagstiftning som gäller tjänster.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131

Sivun alkuun