Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Digiajan kuluttajansuojaa on vahvistettava - työryhmä valmistelemaan kuluttajansuojan kehittämistä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2018 13.06
Tiedote

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan kuluttajansuoja on ratkaisevan tärkeässä roolissa digitaalisten palvelujen ja talouskasvun kannalta. - Korkea kuluttajansuoja ja luottamus ovat avainasemassa erityisesti sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta, Häkkänen painotti puhuessaan Kuluttajavuoropuhelu - kuluttajansuojan tulevaisuus -tilaisuudessa Helsingissä tänään.

- Uudet ilmiöt markkinoilla, kuten digialustojen suurempi rooli kuluttajakaupassa ja ns. jakamistalous, edellyttävät sitä, että kuluttajat luottavat uusin palveluihin ja liiketoiminnan muotoihin. Vahva kuluttajansuoja ja tietosuoja ovat avainasioita myös esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä. Pelisääntöjen on samaan aikaan sallittava uusien innovaatioiden hyödyntäminen ja rohkaistava kuluttajia käyttämään uusia palveluja, Häkkänen sanoi.

Häkkänen totesi, että Suomessa on hyvä kuluttajaoikeusjärjestelmä.

- Kuluttajansuojalakimme täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Olemme vieneet kansallista linjaamme myös EU:hun, kun Amsterdamin sopimusta koskevissa neuvotteluissa Suomi oli vaikuttamassa siihen, että Euroopan yhteisön tehtäväksi asetettiin nimenomaisesti kuluttajien terveyteen, turvallisuuteen ja taloudellisiin etuihin myötävaikuttaminen sekä tiedonsaantioikeuden ja järjestäytymisoikeuden edistäminen.

Häkkänen toivoi, että jatkossa EU:n kuluttajalainsäädännössä yksityiskohtien sijaan keskityttäisiin enemmän periaatetason sääntelyyn.

- Tämä mahdollistaisi paremmin sen, että uusiin markkinailmiöihin voidaan ilman lainsäädäntömuutoksia tarvittaessa puuttua joustavasti, jos niistä aiheutuu kuluttajille haittaa.

-Tavoitteena EU:ssa tulisi olla eri tuotteita koskevan sektorilainsäädännön sijasta yleinen tavaroiden ja palveluiden tarjoamista koskeva kuluttajansuojalainsäädäntö, jota vain välttämättömiltä osin täydennettäisiin sektorikohtaisella lainsäädännöllä. Uskon, että esimerkiksi kuluttajainformaation osalta tällä ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöhöllä saavutettaisiin parempia tuloksia kuin raskaslukuisilla vakiotietolomakkeilla, jotka myös huonosti sopivat digitalisoituvaan toimintaympäristöön, Häkkänen sanoi.

Ministeri Häkkänen kertoi asettavansa lähipäivinä työryhmän valmistelemaan Suomen kuluttajansuojasääntelyn kehittämistä.

- Taustana tälle työlle on kuluttajaviranomaisten yhteistyötä koskeva EU:n ns. CPC-asetus. Mutta samassa yhteydessä kehitämme myös kansallista sääntelyä muun muassa tehostamalla kuluttajansuojan valvontaa ja parantamalla palveluja koskevaa kuluttajansuojasääntelyä.

Lisätiedot: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sivun alkuun