Hyppää sisältöön
Media

Justitieminister Häkkänen och Förenta Staternas justitieminister Jeff Sessions talade om transatlantiska relationer och bekämpning av hybridpåverkan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2018 18.59 | Publicerad på svenska 21.3.2018 kl. 10.53
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen träffade Förenta staternas justitieminister Jeff Sessions under sitt besök i Washington. Justitieministrarna diskuterade speciellt framtiden av relationerna mellan USA och EU, hybridpåverkan och säkerhet vid val samt bekämpning av terrorism.

- Betydelsen av de transatlantiska relationerna har ökat både när det gäller ekonomiska frågor och säkerhet. Det har inte på en lång tid funnits ett lika stort behov för samarbete mellan USA och EU som nu. Arbetet för att försvara de demokratiska värden, en sund marknadsekonomi och mänskliga rättigheter ska fortsättas med en enad front. Ett tätt samarbete mellan Europa och Förenta staterna är speciellt viktigt när det gäller bekämpning av terrorism och nya slags hybridhot. Arbetet för att stärka det transatlantiska säkerhetssamarbetet kommer att vara ett viktigt tema också på Finlands agenda för EU-ordförandeskapet 2019, berättade Häkkänen efter mötet.

- Vi konstaterade att hybridpåverkan och i synnerhet valpåverkan är stora hot mot det demokratiska systemet i hela världen. I dagens läge är hybridpåverkan ett hot i alla stater. I Finland arbetar Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot för att förbättra den gemensamma beredskapen för hybridhot, sade Häkkänen.

- Nya hot kräver nya slags motmedel. En uppdaterad underrättelselagstiftning är en ytterst viktig del av säkerhetsmyndigheternas metodarsenal. I lagstiftningen är det viktigt att trygga en balans mellan säkerhetsmyndigheternas befogenheter och de grundläggande rättigheterna.  

- Vi har omfattande och goda relationer med Förenta staterna. I diskussionen lyftes det också fram att Finlands kompetens uppskattas. I samtalet framhävdes betydelsen av rättsstatsprincipen som grund för samhällsutvecklingen och ekonomisk tillväxt, berättade minister Häkkänen.  

Under sin resa träffar minister Häkkänen också kongressledamöter och företrädare för frivilligorganisationer, bekantar sig med landets rättshjälpssystem och talar vid Världsbankens seminarium om de nya möjligheter till deltagande som erbjuds av ny teknik och artificiell intelligens.. 

Mer information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131,

Tapani Mäkinen, specialmedarbetare, tfn  +358 2951 60209


 

Sivun alkuun