Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Tuija Brax Kiitos eläimiltä -palkinnon luovutustilaisuudessa 25.8.2010

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2010 21.00
Puhe -

Hyvät Ystävät yhdessä -yhdistyksen aktiivit,

Suuri kiitos hienosta palkinnosta. Mukava huomata, että esitykset eläinten rikosoikeudellisen aseman parantamiseksi on pantu merkille eläinten ystävien keskuudessa.

Eläinten hyvinvointi on aina ollut vihreille tärkeä asia, ja olemmekin ajaneet eläinten asiaa aktiivisesti monella eri tasolla. Oikeusministerinä minulla on tällä hallituskaudella ollut mahdollisuus puuttua lainsäädännön epäkohtiin eläimiin kohdistuvien rikosten osalta.

Ajattelin hyödyntää tätä tilaisuutta ja kertoa lyhyesti, mistä vireillä olevissa uudistuksissa on kyse. Kesäkuussa annettiin eduskunnalle hallituksen esitys törkeän eläinsuojelurikoksen lisäämisestä rikoslakiin. Samassa esityksessä ehdotetaan eläintenpitokieltorekisterin perustamista.

Lakiehdotuksen mukaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittaisiin, jos eläinsuojelurikos olisi tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena olisi huomattavan suuri määrä eläimiä tai tavoiteltaisiin huomattavaa taloudellista hyötyä ja eläinsuojelurikos olisi myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeä eläinsuojelurikos voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi ammattimaisessa tuotantoeläinten pidossa tai kuljetuksissa tapahtuviin hyvin laajamittaisiin tai muutoin erityisen törkeisiin tapauksiin.

Rangaistusten koventaminen on tarpeellista, mutta se ei yksin riitä. Olen sitä mieltä, että eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi yleensä aina samalla määrättävä eläintenpitokieltoon. Lakiesityksessä säädettäisiin eläintenpitokiellolle vähimmäisaika, eli sen keston tulisi olla vähintään yksi vuosi. Kovin lyhyitä kieltoja ei tuomioistuimissa ole määrätty usein, mutta mielestäni vuotta lyhyempi kielto on tehoton. Lakiesityksessä ehdotetaan myös perustettavaksi eläintenpitokieltorekisteri. Rekisteri parantaisi eläinsuojeluvalvontaa tehostamalla eläintenpitokieltojen kontrollia.

Eläinsuojelurikosten ohella myös metsästysrikosten rangaistuksia ollaan tiukentamassa. Asettamani työryhmä luovutti mietintönsä kesäkuun alussa ja ehdotti, että lakiin lisättäisiin säännös törkeästä metsästysrikoksesta, jotta erityisen moitittavasta teosta voitaisiin rankaista ankarammin. Nykyisissä metsästysrikossäännöksissä ei oteta erikseen huomioon rikoksen tekotavan erityistä raakuutta, suunnitelmallisuutta tai rikoksen kohdistumista suojeltuihin eläimiin.

Viime talvina on tullut esiin useita suurpetoihin kohdistuneita metsästys- ja eläinsuojelurikoksia, joissa rikokset on tehty erityisen raa'lla tavalla. Eläintä on esimerkiksi näännytetty moottorikelkalla takaa ajamalla. Tämän jälkeen sen yli on ajettu niin, ettei eläin ole kuollut heti. Tietoon on myös tullut tapauksia, joissa suurpetoja on tapettu myrkyttämällä niin, että eläimelle on aiheutunut hidas ja kivulias kuolema. Raakuuden ohella myös rikosten suunnitelmallisuus ja ammattimaisuus ovat lisääntyneet siten, että toiminta muistuttaa osin järjestäytynyttä rikollisuutta.

Työryhmä ehdotti myös uusia keinoja tutkinnan tehostamiseksi. Törkeästä metsästysrikoksesta tuomittava määrättäisiin lisäksi lähtökohtaisesti aina metsästyskieltoon, joka olisi nykyistä selvästi pitkäkestoisempi. Metsästyskiellon merkitys on suuri, koska kiellon saaja yleensä kokee sen ankaraksi seuraamukseksi. Uudistukset ovat välttämättömiä, jotta törkeään metsästysrikollisuuteen voidaan aidosti puuttua. Rangaistusasteikkojen merkittävä korottaminen, tuntuva metsästyskiellon uhka ja kiinnijäämisriskin lisääminen voivat yhteisvaikutuksena ennalta ehkäistä törkeitä metsästysrikoksia.

Rikoslaki ei ole ainoa keino edistää eläinten hyvinvointia, mutta eläinsuojelurikosten ja metsästysrikosten rangaistusten ankaroittaminen on askel oikeaan suuntaan. Eläinten hyvinvoinnin turvaaminen lainsäädännöllä on ihmisten vastuulla.

Tuija Brax
Sivun alkuun