Hyppää sisältöön
Media

Justitieministeriet begär utlåtanden om straffbarheten för tvingande till äktenskap

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2021 13.28
Pressmeddelande

En utredning om straffbarheten för tvingande till äktenskap har blivit klar vid justitieministeriet. I utredningen bedöms möjligheterna att precisera bestämmelserna i strafflagen.

I utredningen som gjorts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet beskrivs tvångsäktenskap som fenomen, granskas det nuvarande rättsläget i fråga om straffbarhet för tvingande till äktenskap, inventeras internationella förpliktelser och görs en internationell jämförelse.

Enligt den finska strafflagen kan tvingande till äktenskap för närvarande bli straffbart som människohandel, grov människohandel eller olaga tvång. I utredningen har man som alternativ till att precisera strafflagen undersökt möjligheten att införa en särskild bestämmelse samt att komplettera bestämmelsen om människohandel eller tvång.

En utredning av kriminalisering av tvångsäktenskap ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Justitieministeriets utredning om kriminaliseringen av tvingande till äktenskap är på remiss fram till den 14.1.2022, varefter justitieminister Anna-Maja Henriksson drar upp riktlinjer för fortsatta åtgärder.


Mer information: Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected]

Utlåtande.fi

Bedömning av straffbarheten för tvingande till äktenskap (publikation på finska)
 

Sivun alkuun