Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredningar som gjorts om aktiebolagslagens funktion och ändringsbehov på remiss

Justitieministeriet
14.10.2020 13.38
Nyhet

Revideringsbehoven i aktiebolagslagen håller på att bedömas. Hur den gällande lagen fungerar och ändringsbehoven i den har nu utretts och utredningarna kan kommenteras i tjänsten utlåtande.fi.

Den nuvarande aktiebolagslagen har varit i kraft i över 14 år. Under den tiden har samhället och bolagens verksamhetsmiljö förändrats avsevärt, bland annat till följd av digitaliseringen, förändringarna i sätten att arbeta samt utvecklingen av mikro- och småföretagsverksamheten. Det är viktigt med en fungerande bolagslagstiftning då aktiebolagen beslutar om sin etableringsort i den internationella verksamhetsmiljön. Därför måste Finlands bolagslagstiftning ständigt befinna sig på minst god internationell nivå.

Om aktiebolagslagens funktion och ändringsbehoven har med finansiering från statsrådets kansli gjorts två utredningar som publicerades i höst. Utredningarna gjordes av Roschier Asianajotoimisto Oy och Tammerfors universitet och Lapplands universitet som en del av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet. I dem föreslås flera reformer som bidrar till att stödja digitaliseringen av bolagens verksamhet, utveckla lagens småbolagsvänlighet, rättsskyddet och borgenärsskyddet samt vissa åtgärder för att göra regleringen smidigare. I Roschiers utredning behandlas dessutom syftet med bolagets verksamhet och åtminstone tills vidare föreslås att man ska hålla sig till nuvarande verksamhet i vinstsyfte samt att bolagets övriga intressentgrupper beaktas bland annat med stöd av den så kallade modellen för upplyst värdemaximering och speciallagstiftning. 

Utredningarna skickas nu på omfattande remiss, och utlåtanden om dem kan ges i tjänsten utlåtande.fi fram till den 13 december 2020. 

Utredningarna och remissvaren utnyttjas i framtida utvecklingsprojekt som gäller bolagslagstiftningen.

Mer information:
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected] 
Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn  0295 150 074, [email protected]

Utlåtande.fi 

Projektsida 

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.
 

Sivun alkuun