Hyppää sisältöön
Media

Selvitykset osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista lausunnoille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2020 13.38
Uutinen

Osakeyhtiölain uudistamista arvioidaan. Voimassa olevan lain toimivuudesta ja muutostarpeista on tehty selvitykset, joista voit antaa nyt lausuntosi.

Nykyinen osakeyhtiölaki on ollut voimassa 14 vuotta. Tänä aikana yhteiskunta ja yhtiöiden toimintaympäristö ovat muuttuneet olennaisesti muun muassa digitalisoinnin, työn tekemisen muutoksen sekä mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen seurauksena. Yhtiölainsäädännön toimivuudella on merkitystä, kun osakeyhtiöt päättävät sijoittautumispaikastaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tämän vuoksi Suomen yhtiölainsäädännön on oltava jatkuvasti vähintään hyvää kansainvälistä tasoa.

Osakeyhtiölain toimivuuden ja muutostarpeiden arvioimiseksi tänä syksynä julkaistiin valtioneuvoston kanslian rahoituksella kaksi selvitystä. Roschier Asianajotoimisto Oy:n sekä Tampereen ja Lapin yliopistojen laatimissa VN TEAS -selvityksissä valtioneuvostolle ehdotetaan useita yhtiöiden toiminnan digitalisointia tukevia uudistuksia, lain pienyhtiöystävällisyyden, oikeussuojan ja velkojiensuojan kehittämistä sekä sääntelyn sujuvuutta lisääviä toimia. Lisäksi Roschierin selvityksessä käsitellään yhtiön toiminnan tarkoitusta ja päädytään ainakin toistaiseksi ehdottamaan pitäytymistä nykyisessä yhtiön voitontuottamistarkoituksessa sekä yhtiön muiden sidosryhmien huomioon ottamista muun muassa niin sanotun valistuneen arvonmaksimoinnin ja erityislainsäädännön perusteella. 

Selvitykset lähtevät nyt laajalle lausuntokierrokselle, ja niistä voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi:ssä 13.12.2020 asti. 

Selvityksiä ja lausuntopalautetta hyödynnetään yhtiölainsäädännön tulevissa kehityshankkeissa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, puh. 0295 150 558, [email protected] 
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 0295 150 074, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi 

Hankesivu

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.
 

Sivun alkuun