Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp ska bereda inrättandet av en europeiska åklagarmyndighet

Justitieministeriet
5.3.2018 12.58
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda den nationella lagstiftningen i anslutning till inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Lagstiftningen kompletterar EU:s förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete vid inrättande av en europeisk åklagarmyndighet.

EPPO inrättas för utredning och lagföring av brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Meningen är att myndigheten ska inleda sin verksamhet i Luxemburg i slutet av 2020.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före den 31 mars 2019.

Ytterligare upplysningar: Katariina Jahkola, arbetsgruppens ordförande, regeringsråd, tfn 02951 50246, e-post [email protected]

Mer om projektet

Sivun alkuun