Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Temporära åtgärder vid verkställighet av straff

Justitieministeriet
7.6.2021 16.07
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste förra fredagen lagen om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin. I dag utfärdades med stöd av lagen också justitieministeriets förordning om temporär begränsning av inledande av verkställighet av samhällstjänst och övervakningsstraff under tiden 7.6.–30.9.2021.

I lagen som träder i kraft idag föreskrivs om möjligheten att till vissa delar avvika från bestämmelserna om verkställighet av straff och häktning i fängelselagen och häktningslagen. När andra åtgärder som vidtagits i fängelset för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin inte är tillräckliga, kan sysselsättning, möten och permissioner vid fängelserna begränsas eller avbrytas till den del det är nödvändigt. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fattar besluten efter att ha fått en bedömning om epidemiläget i det område där fängelset ligger av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. I lagen föreskrivs också om ersättande arrangemang t.ex. då tillträde till bibliotek eller möten avbryts. Den temporära lagen gäller till och med den 31 oktober 2021.

Möjligt att begränsa inledandet av samhällstjänst och övervakningsstraff

Coronaepidemin har också i betydande grad påverkat verkställigheten av samhällspåföljder, eftersom merparten av samhällstjänstplatserna antingen stängdes eller inte längre tog emot personer som utför samhällstjänst till följd av det undantagstillstånd som utlystes våren 2020. 

Det är möjligt att begränsa inledandet av verkställigheten av samhällspåföljder med stöd av den ovan nämnda temporära lagen, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällspåföljderna verkställs på behörigt sätt. Det är fråga om situationer där verkställigheten av samhällspåföljder har förhindrats eller försvårats oskäligt på grund av coronavirusepidemin. Begränsningarna enligt den nu utfärdade förordningen gäller endast samhällspåföljderna samhällstjänst och övervakningsstraff.

Ytterligare information:
i fråga om lagen: Johanna Nyberg, regeringssekreterare, tfn 0295 150 068
i fråga om förordningen: Anna Rundgren, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183

Sivun alkuun