Demokratipriset

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet årligen delar ut till aktörer som främjat demokrati. Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att belöna aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. 

Nominera din kandidat till mottagare av Demokratipriset 2020 

Demokratipriset 2020 beviljas till aktörer som företräder det civila samhället och främjat en ny typ av växelverkan. Genom att föreslå din favorit kan du påverka vem som tilldelas Demokratipriset 2020. Du är välkommen att lämna ditt förslag senast den 30 november 2020.

Gå vidare och nominera din kandidat till pristagare

Nedan hittar du reglerna och mer information om hur du lämnar ditt förslag.

Demokratipriset 2020

Justitieministeriet beviljar Demokratipriset 2020 till aktörer som företräder det civila samhället och främjat en ny typ av växelverkan. Priset lyfter fram och sprider god praxis i det civila samhället för att hitta och testa nya metoder för växelverkan. Utdelningen av Demokratipriset 2020 ingår i målen för och genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025.

Demokratipriset 2020, regler och kriterier 

Priset delas nu ut för sjätte gången. Justitieministeriets samarbetspartner 2020 är statsrådets kansli, finansministeriet, Finlands Kommunförbund och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Pristagarna offentliggörs i januari–februari 2021.

Juryn för priset 2020

  • vloggaren Maiju Voutilainen
  • professor i kommunikation Anu Kantola
  • artisten Signmark, Marko Vuoriheimo

Demokratiprisets teman och pristagarna

2018 fostran till demokrati och mänskliga rättigheter: Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för förnyandet av webbplatsen med information om mänskliga rättigheter Ihmisoikeudet.net. Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete i Afghanistan med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i projektet Learning together. 

2017 partnerskap: Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola, Oulun kumppanuuskeskus (Uleåborgs partneskapscentral) och verksamhetsmodellen för ett samarbetsprogram mellan IT-aktörer som handleder åldringar. Därtill fick den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg och projektet Arts Equal ett hedersomnämnande (gemensamt med demokratiutmärkelsen).

2014 främjande av lokal demokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News.

2012 främjande av barns och ungas möjligheter att delta och påverka: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry och Muurame Sk8park; Nuoret Kehittäjät, som är en utvecklingsgrupp bestående av unga inom barnskyddet i Helsingfors samt Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -redaktionen.

2011 frivillig- och medborgarverksamhet: Pristagarna är Eläkeliittos förening i Ylistaro, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –nätverket samt Otto-Ville Mikkelä och Regina Wittsberg.