Demokratipriset

 Demokratipris.

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet delar ut till aktörer som främjat demokrati. Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att belöna aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. 

Utdelning av Demokratipriset 2022 

Justitieminister överräckte Demokratipriset 2022 till vinnarna vid seminariet om demokratins tillstånd och framtid i Ständerhuset, Helsingfors den 29 november. 

Demokratipriset 2022

Demokratipriset 2022 delades till Kehitysvammaliitto rf:s Selkokeskus. Temat för priset var främjande av den finländska demokratins kristålighet.

Selkokeskus belönades för främjande och utveckling av lättläst kommunikation. Selkokeskus har under de senaste åren till exempel gjort nyheter om coronapandemin och det ryska kriget i Ukraina begripligt för dem som har det svårt att läsa och förstå standardspråk.

Dessutom belönades Finlands barnkulturcentrums förbunds konsttestamenterprogram Kulturfostran samt Förbundets kampanj ”strider mot idrott”. Med hedersomnämnandena ville man lyfta fram särskilt det arbete som görs för att stärka den demokratiska kriståligheten bland barn och unga.

Priset delades ut för sjunde gången. Prisets värde är 10 000 euro. Förslag till pristagare togs emot 4.-31.10.2022 via elektroniskt formulär och per post. Inom utsatt tid lämnades 28 förslag som uppfyllde kriterierna in.

Pristagarna utsågs av en jury som bestod av människorättsaktivist och husförfattare vid Finlands Nationalteater Ujuni Ahmed, mediaproffs Mari Haavisto, kyrkoherde Kari Kanala och chef för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot Teija Tiilikainen.

Justitieministeriets samarbetspartner 2022 var finansministeriet och Finlands Kommunförbund.

Reglerna för Demokratipriset 2022.

Utdelningen av Demokratipriset detta år ingår i genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025.

Demokratiprisets teman och pristagarna

2020 främjande av en ny typ av växelverkan: Plan International Finland belönades för utbildningsprogrammet Tyttöryhmä (sv. Flickgruppen) som ingår i Plan International Finlands projekt för demokratifostran Muuttajat! (sv. Omformarna). Miljöorganisationen Natur och Miljö rf belönades för sitt arbete med att uppmuntra och stödja påverkan i samhället särskilt när det gäller miljöfrågor. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:s (sv. De Utvecklingsstördas Stödförbund) belönades för sitt team av erfarenhetsexperter ”Vahvistu vanhempana” (sv. Bli starkare som förälder).

2018 fostran till demokrati och mänskliga rättigheter: Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för förnyandet av webbplatsen med information om mänskliga rättigheter Ihmisoikeudet.net. Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete i Afghanistan med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i projektet Learning together. 

2017 partnerskap: Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola, Oulun kumppanuuskeskus (Uleåborgs partnerskapscentral) och verksamhetsmodellen för ett samarbetsprogram mellan IT-aktörer som handleder åldringar. Därtill fick den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg och projektet Arts Equal ett hedersomnämnande (gemensamt med demokratiutmärkelsen).

2014 främjande av lokal demokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News.

2012 främjande av barns och ungas möjligheter att delta och påverka: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry och Muurame Sk8park; Nuoret Kehittäjät, som är en utvecklingsgrupp bestående av unga inom barnskyddet i Helsingfors samt Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -redaktionen.

2011 frivillig- och medborgarverksamhet: Pristagarna är Eläkeliittos förening i Ylistaro, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –nätverket samt Otto-Ville Mikkelä och Regina Wittsberg.