Demokratipriset

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet delar ut till aktörer som främjat demokrati. Demokratipriset delas ut vartannat år i syfte att belöna aktörer inom det civila samhället, öka kännedomen om medborgarsamhället samt för att hitta god praxis för att stöda aktivt medborgarskap. 

Utdelningen av demokratipris 2020

Pristagarna för demokratipris 2020 publicerades onsdagen den 10. februari 2021. Justitieminister Anna-Maja Henriksson överräckte priset till pristagarna.

Se evenemanget som en videoinspelning här.

Demokratipriset 2020

Plan International Finland, Natur och Miljö rf och Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (sv. De Utvecklingsstördas Stödförbund) tilldelades justitieministeriets Demokratipris 2020.

Temat för priset var främjande av en ny typ av växelverkan. 

  • Utbildningsprogrammet Tyttöryhmä (sv. Flickgruppen) som ingår i Plan International Finlands projekt för demokratifostran Muuttajat! (sv. Omformarna) tilldelades priset för att ha skapat ett forum för påverkan för flickor och unga kvinnor som flyttat till Finland och är intresserade av att påverka samhället.
  • Miljöorganisationen Natur och Miljö rf tilldelades priset för sitt arbete med att uppmuntra och stödja påverkan i samhället särskilt när det gäller miljöfrågor. Natur och Miljö har arbetat aktivt och långsiktigt för att människor ska kunna påverka sin egen närmiljö.
  • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:s (sv. De Utvecklingsstördas Stödförbund) team av erfarenhetsexperter ”Vahvistu vanhempana” (sv. Bli starkare som förälder) tilldelades priset för sin gruppstödsverksamhet som har bidragit till att öka delaktigheten hos utsatta personer i samhället. Verksamheten har visat att det finns en mångfald av föräldraskap och skapat möjligheter till samspel mellan föräldrar till barn som har placerats och omhändertagits.

Priset delades ut för sjätte gången och prissumman på 10 000 euro delades mellan de tre pristagaren.

Demokratipriset 2020, regler och kriterier 

Utdelningen av Demokratipriset 2020 ingår i målen för och genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025.

Juryn för priset 2020

  • influencern Maiju Voutilainen
  • professor i kommunikation Anu Kantola
  • artisten Signmark, Marko Vuoriheimo

Samarbetspartner 2020

Justitieministeriets samarbetspartner 2020 är statsrådets kansli, finansministeriet, Finlands Kommunförbund och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Demokratiprisets teman och pristagarna

2018 fostran till demokrati och mänskliga rättigheter: Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för förnyandet av webbplatsen med information om mänskliga rättigheter Ihmisoikeudet.net. Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete i Afghanistan med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i projektet Learning together. 

2017 partnerskap: Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola, Oulun kumppanuuskeskus (Uleåborgs partneskapscentral) och verksamhetsmodellen för ett samarbetsprogram mellan IT-aktörer som handleder åldringar. Därtill fick den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg och projektet Arts Equal ett hedersomnämnande (gemensamt med demokratiutmärkelsen).

2014 främjande av lokal demokrati: Aspa-stiftelsens VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta-verksamheten, Leppävirran kyläneuvosto (Leppävirta byaråd) och Nopola News.

2012 främjande av barns och ungas möjligheter att delta och påverka: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry och Muurame Sk8park; Nuoret Kehittäjät, som är en utvecklingsgrupp bestående av unga inom barnskyddet i Helsingfors samt Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -redaktionen.

2011 frivillig- och medborgarverksamhet: Pristagarna är Eläkeliittos förening i Ylistaro, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –nätverket samt Otto-Ville Mikkelä och Regina Wittsberg.