Suomi 100 - Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

OM066:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM066:00/2017

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 1.6.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Hanke edistää dialogisuutta ja tuo esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian perusedellytyksenä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea kansalaisten osallisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja läpinäkyvämmiksi sekä löytää uusia keinoja dialogisten keskustelujen laajamittaisemmalle hyödyntämiselle osana kunnallista, maakunnallista ja valtiollista valmistelua ja päätöksentekoa. Hankkeen toimenpiteinä on tarkoitus toteuttaa kolme osiota: viestintäkampanja, paikallisia demokratiatapahtumia sekä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja päättäjien vuorovaikutteinen kyselytunti.

Lisätietoja