Viran täyttäminen OM/2023/64

« Tasavallan presidentin esittely 9.6.2023 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden seitsemän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Emmi-Helena Aakula, hallinto-oikeustuomari Joonas Santeri Ahtonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, sihteeristön lakimies Satu Marja Heikkilä ja hallinto-oikeustuomari Hanna Marketta Välimaa Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jonna Pauliina Peltonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Josefiina Liisa Linnea Alarova, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Anna Emilia Mähönen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, veroasiamies Jari Matti Nikmo, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Kristiina Marianne Virtanen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Laura Annika Lumikari ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Henna Katriina Salovaara

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan (T 13) hallinto-oikeustuomari Emmi-Helena Aakulan 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Joonas Santeri Ahtosen 1.7.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, sihteeristön lakimiehen Satu Marja Heikkilän 1.7.2023 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Hanna Marketta Välimaan 1.7.2023 lukien ja Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan (T 11) määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Jonna Pauliina Peltosen 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Josefiina Liisa Linnea Alarovan 1.7.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Anna Emilia Mähösen 1.7.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, veroasiamies Jari Matti Nikmon 1.7.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, ylitarkastaja Kristiina Marianne Virtasen 1.7.2023 lukien, kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Laura Annika Lumikarin 1.7.2023 lukien ja seitsemänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Henna Katriina Salovaaran 1.7.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.