Viran täyttäminen OM/2023/65

« Tasavallan presidentin esittely 9.6.2023 11.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anni Laura Mikkonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Henna Katariina Paterno, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Maria Teresa Rautsi, määräaikainen hallinto-oikeustuomari Kati Johanna Räty ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Mika Matti Maximilian Tiippana Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä, asessori Laura Katariina Ranta ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Katri Elisa Isomaa

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Anni Laura Mikkosen 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Henna Katariina Paternon 1.7.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Maria Teresa Rautsin 1.7.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Kati Johanna Rädyn 1.7.2023 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Mika Matti Maximilian Tiippanan 1.7.2023 lukien ja Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän, asessori Laura Katariina Rannan 1.7.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Katri Elisa Isomaan 1.7.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.