Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2023/73

« Tasavallan presidentin esittely 9.6.2023 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutokset (alkuperäinen sopimus SopS 27/1967)

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio