Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2023/73

« Tasavallan presidentin esittely 9.6.2023 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutokset (alkuperäinen sopimus SopS 27/1967)

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio