Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt

Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet.

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd till tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar, stiftelser och kommuner med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

År 2023 önskas ansökningar i synnerhet för projekt som minskar brott som riktar sig mot äldre och rädslan för brott. Understöd kan också sökas för utvärdering av brottsförebyggande projekt.

Understöd kan belviljas till ett belopp av sammanlagt 70 000 euro.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd söks på en ansökningsblankett.

Ansökningstiden går ut den 31 mars 2023 kl. 16.15, då ansökningarna ska vara hos justitieministeriet. Ansökningarna ska i första hand skickas till justitieministeriets registratorskontor per e-post (registratorskontoret.jm[at]gov.fi). Sökanden svarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Ytterligare information

Markus Alanko, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder brottsbekämpning  0295150400