Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt

Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet.

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd till tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar, stiftelser och kommuner med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

År 2021 önskades ansökningar i synnerhet för projekt som syftar till att förebygga nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper. Utsatta grupper är till exempel de äldre, personer med funktionsnedsättning och barn.

Ansökningstiden har gått ut och understöden har beviljats, se nedan.

Ytterligare information

Markus Alanko, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder brottsbekämpning  0295150400