Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt

Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet.

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd till tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar, stiftelser och kommuner med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

År 2022 välkomnas ansökningar särskilt för projekt som genomförs i glesbygden för att förebygga brottslighet, utveckla samarbetet inom brottsprevention och minska rädslan för brott.

För understöden kan 2022 användas sammanlagt 70 000 euro

Understöd söks på en ansökningsblankett.

Ansökningstiden går ut den 31 mars 2022 kl. 16.15, då ansökningarna ska vara hos justitieministeriet. Ansökningarna ska i första hand skickas till justitieministeriets registratorskontor per e-post (registratorskontoret.jm[at]gov.fi). Sökanden svarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Ytterligare information

Markus Alanko, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder brottsbekämpning  0295150400