Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt

Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet.

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd till tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar, stiftelser och kommuner med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Utlysningen av understöd för 2024 har ännu inte öppnats.

-------

Redogörelsen för användningen av understödet

Redogörelserna för det tidigare beviljade understödet görs på blanketten. Redogörelserna ska sändas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.

Belviljade understöd

Under de senaste åren hat understödtill ett belopp av sammanlagt högst 70 000 euro. Beviljade understöd på webbplatsen Brottsförebyggande.fi

Ytterligare information

Markus Alanko, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder brottsbekämpning  Telefon:0295150400   E-postadress: