Specialunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering
 

Understöden beviljas för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering och för utveckling av verksamhetsmodeller och bedömning av deras effekter.

Med våldsbejakande radikalisering eller extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. Arbetet för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism riktas mot alla former av våldsbejakande radikalisering som förekommer i Finland. 

Ansökningstiden har löpt ut och understödet har beviljats (se nedan).

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Mer information:
Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 02951 50406, [email protected]
Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 02951 50400, [email protected]