Specialunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Understöden beviljas för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering och för utveckling av verksamhetsmodeller och bedömning av deras effekter. Vid bedömningen av projekt prioriteras projekt som har konstaterats vara verkningsfulla genom inhemsk eller internationell forskning, eller projekt där effekten kan utvärderas under projektets gång genom en separat undersökning.

Understöden beviljas som specialunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöden är avsedda för sammanslutningar (organisationer, föreningar), stiftelser och kommuner eller samkommuner som arbetar för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag. Av ansökan ska framgå vem som ska beviljas understödet samt för vilka andra aktörers verksamhet statsunderstödet kommer att användas.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningstiden 2022 har gått ut och understöden har beviljats (se nedan).

Ytterligare information:
Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 406, [email protected]
Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 0295 150 400, [email protected]