Program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar

Understödet är avsett för sammanslutningar som arbetar för att förebygga brottslighet. 

Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (organisationer, föreningar) samt av stiftelser och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningstiden av kompletterande ansökningsomgång 2022 har gått ut och understöden har beviljats (se nedan).

Ytterligare information:

Heidi Lind, specialsakkunnig, tfn 0295 150 057