Statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande 

Målet med den nationella strategin för ekonomiskt kunnande är att människor i alla åldersgrupper ska få större ekonomiskt kunnande.  Statsunderstödet är avsett för att effektivisera arbetet för att främja ekonomiskt kunnande och för forskning som har samband med det. Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 650 000 euro årligen.

Understöd kan beviljas organisationer, föreningar, stiftelser, forskare och forskningsinstitut. Understöd kan inte beviljas myndigheter eller företag, men dessa kan vara samarbetspartner i projekten.

Det understöd som justitieministeriet beviljar kan i regel täcka högst 90 procent av de godtagbara totala kostnaderna för den verksamhet som understöds. Avsikten är att understödet används 2023–2024. Användningstiden preciseras i understödsbeslutet.

Ansökningstiden är 15.5.2023–19.6.2023 kl. 16.15. 

Understödet ska sökas med en ansökningsblankett. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid. 

Avsikten är att understödsbesluten fattas so fort som möjligt. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som anges i ansökningsblanketten.

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd görs på en separat blankett.

Kontaktpersoner:
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tel. 0295 150 005, [email protected]
Mette Ranta, specialsakkunnig, tel. 0295 150 201, [email protected]