Teckenspråken

De teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen. Enligt grundlagen har språkgrupperna rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur, och rättigheterna för dem som använder teckenspråk och dem som på grund av funktionsnedsättning behöver tolknings- och översättningshjälp ska tryggas genom lag. 

Justitieministeriet svarar för teckenspråkslagen. Enligt lagen ska myndigheterna i sin verksamhet främja möjligheterna för dem som använder teckenspråk att använda och få information på sitt eget språk.  Bestämmelser om de teckenspråkigas rättigheter finns förutom i teckenspråkslagen också i flera andra lagar.  

I anslutning till justitieministeriet finns en delegation för teckenspråksärenden. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i taget.

Mer information om teckenspråken och språkliga rättigheter:

Information på teckenspråk på justitieministeriets webbplats:

De teckenspråkigas språkliga rättigheter, se video på Youtube.

De teckenspråkigas språkliga rättigheter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)

Vad är språkliga rättigheter och vem gäller de -videolänk

(YouTube)

Ytterligare upplysningar

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150077   E-postadress: