Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utlysning av EU-finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt

Justitieministeriet
7.2.2020 14.55
Nyhet

Ansökan om finansiering via EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området har inletts. Projektfinansiering kan sökas till exempel av universitet, forskningsinstitut, rättsliga och förvaltande myndigheter samt föreningar och organisationer.

Syftet med finansieringsprogrammet på det rättsliga området är att öka och stödja det rättsliga samarbetet på området för civil- och straffrätt. Genom programmet finansieras bland annat utbildning för domare och för anställda inom domstolsväsendet samt åtgärder som syftar till att öka möjligheterna till rättsprövning till exempel när det gäller brottsoffer. Finansiering kan också beviljas för projekt som gäller drogpolitiken.

Genom EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap strävar man efter att effektivisera förbudet mot diskriminering på grund av kön eller etniskt ursprung samt att förebygga våld, skydda barns rättigheter och främja de rättigheter som gäller för unionens medborgare.

Finansiering kan beviljas till exempel för utbildning, utredningar och undersökningar, ordnande av seminarier och kampanjer samt utveckling och upprätthållande av informationssystem.

Finansieringsmöjligheterna och ansökningsprocessen presenteras vid ett seminarium som ordnas i Helsingfors den 13 februari 2020 kl. 12.30-16.00 i justitieministeriets utrymme Julkisuus. Vid seminariet hålls också en workshop där de som är intresserade av projektfinansieringen kan diskutera med andra till exempel om olika projektidéer och ställa frågor till kommissionens representanter om ansökan. 

Ytterligare information om finansieringsprogrammen och ansökan 

Inbjudan till seminariet den 13 februari 2020 (pdf) (på finska)

Sivun alkuun