Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Det nationella demokratiprogrammet 2025 presenteras på fredag

Justitieministeriet
13.2.2020 14.14
Nyhet

Det nationella demokratiprogrammet 2025 presenteras fredagen den 14 februari kl. 12 i Helsingfors. Vid mötet presenteras en plan för genomförandet av demokratiprogrammet och intressentgrupperna får framföra sina synpunkter på planerna. Mötet kan följas i direktsändning på webben.

Syftet med det förvaltningsövergripande demokratiprogrammet är att främja delaktighet och en ny slags växelverkan mellan förvaltningen och civilsamhället. Programmet syftar till att ställa delaktighet och demokrati i centrum för den offentliga förvaltningens verksamhet. 

De parlamentariska arbetsgrupper som tillsätts inom ramen för programmet ska utreda möjligheterna att utveckla lagstiftningen som gäller val, partier, partifinansiering och medborgarinitiativ samt bereda inrättandet av ett register över lobbare. Programmet syftar också till att utveckla nya sätt att delta, främja öppenhet och delaktighet vid beredningen av ärenden, stärka civilsamhällets verksamhetsförutsättningar, stödja fostran till demokrati och mänskliga rättigheter samt förbättra ungas möjligheter att delta.

Mötet riktar sig till företrädare för civilsamhället, forskare, olika förvaltningsområden samt aktörer inom kommunerna och landskapen.

Det nationella demokratiprogrammet 2025 omfattar de många åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som främjar det civila samhället och delaktighet. Programmet är ett underlag för de projekt som genomförs vid ministerierna för att främja demokrati.

Ytterligare information:
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 02951 50348, [email protected]
Liisa Männistö, specialsakkunnig, tfn 02951 50231, [email protected]

Följ den direkta webbsändningen som börjar fredagen den 14 februari kl. 12

Statsrådets projektportal: Det nationella demokratiprogrammet 2025

Sivun alkuun