Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieministeriets vision om hållbar utveckling

Justitieministeriet
22.12.2020 17.18
Pressmeddelande
De centrala målen i justitieministeriets verksamhet
De centrala målen i justitieministeriets verksamhet

Justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030 siktar på en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning. Visionen ät beredd av ministeriets nätverk för hållbar utveckling och godkänd av avdelningschefernas mötet under ledning av kanslichefen.

Visionen bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som justitieministeriet har förbundit sig att följa. De mål som är centrala för justitieministeriet gäller demokrati, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fred, rättvisa och god förvaltning.

Ett övergripande mål i justitieministeriets vision är att säkerställa att var och en har tillträde till rättigheterna och att ingen lämnas utanför samhället.
Visionen innefattar fyra punkter 

  • Den finländska demokratin vilar på rättsstaten där grundlagen och internationella åtaganden ger ett starkt skydd för varje individs grundläggande och mänskliga rättigheterna 
  • Rättsstatens kärna består av en högklassig lagstiftning som tryggar de grundläggande och de mänskliga rättigheterna och som tillämpas av oberoende domstolar.
  • Finland är jämlikt.
  • Justitieförvaltningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Visionen stöds av tre prioriterade områden som preciserar hur visionen kan nås. 


Hållbar utveckling är en del av det vardagliga arbetet


Justitieministeriets vision om hållbar utveckling är beredd av ministeriets nätverk för hållbar utveckling. Nätverket samordnar genomförandet av målen i Agenda 2030 vid ministeriet och stöder arbetet för hållbar utveckling inom statsrådet. Ministeriet inledde arbetet med visionen i slutet av 2019.

- Under beredningen blev det klart för oss att de anställda vid justitieministeriet arbetar för hållbar utveckling alla dagar på året. En del av det framtida arbetet för hållbar utveckling går ut på att se till att varje medarbetare omfattar målen för hållbar utveckling och deras betydelse i sitt eget arbete, säger kanslichef Pekka Timonen.

Ytterligare information: 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected]
Mari Mäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 086, [email protected]

Sivun alkuun