Hyppää sisältöön
Media

Lasten osallistumisoikeuksia arvioitu Suomessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2020 9.00
Uutinen

Lasten osallistumisoikeuksia Suomessa on arvioitu oikeusministeriön koordinoimassa pilotointihankkeessa. Helmikuussa julkaistavan arviointiraportin keskeisiä havaintoja esiteltiin tänään hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä.

Arvioinnin mukaan Suomen lainsäädäntö ja osallistumisen rakenteet ovat lasten osallistumisoikeuksien näkökulmasta pääosin kunnossa, mutta käytännön toimeenpanossa ja viestinnässä on monilta osin vielä kehitettävää.

Raportin mukaan etenkin muita heikommassa asemassa olevat lapset tuntevat oikeutensa ja käytettävissä olevat oikeusturvakeinot huonosti. Myös lasten parissa työskentelevien ammattiryhmien tietoisuutta lapsen oikeuksista ja lapsiystävällisistä osallistumisen menetelmistä tulisi vahvistaa.

Säädösvalmistelussa ja päätöksenteossa on tunnistettu kehittämistarpeita lapsen oikeuksien arvioinnin ja jälkikäteisseurannan osalta. Lasten kuulemista ja palautteenkeruuta tulisi tehdä nykyistä järjestelmällisemmin. Lisäksi hallinnollisten menettelyjen ja päätöksenteon valmistelun lapsiystävällisyyttä tulisi kehittää ja muita heikommassa asemassa olevien, kuten vammaisten lasten, osallistumista olemassa oleviin edustuksellisiin rakenteisiin tulisi tukea.

Lasten osallistumisoikeuksista ja osallistumisen rakenteista tehdyn itsearvioinnin perustana on käytetty Euroopan neuvoston kehittämää arviointityökalua, joka koostuu kymmenestä indikaattorista. Arviointityökalua on Suomen lisäksi testattu muutamassa muussa Euroopan neuvoston jäsenmaassa. Itsearviointien tavoitteena on tukea jäsenmaita YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 12 artiklan toimeenpanossa ja siten taata lapsille oikeus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.   

Suomessa on vuonna 2020 käynnissä tai käynnistymässä useita lasten osallistumisoikeuksiin liittyviä laajoja kansallisia strategioita, ohjelmia ja hankkeita. Arviointiraportin tuloksia on tarkoitus hyödyntää näiden hankkeiden valmistelutyössä.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Liisa Männistö, puh. 0295150233, [email protected]

Hanke oikeusministeriön verkkosivuilla

”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti.

Arviointiraportin tiivistelmä 

Lasten osallistumisoikeuksien arviointityökalu 

Arviointityökalu Euroopan neuvoston verkkosivuilla

Sivun alkuun