Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien arviointityökalun pilotointi

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisoikeuksien edistämisen arvioimiseksi kehitetyn Euroopan neuvoston arviointityökalun pilotointi Suomessa

OM001:00/2019 Kehittäminen

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi. Oikeusministeriö käynnistää hankkeen arviointityökalun pilotoimiseksi Suomessa vuoden 2019 aikana.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM001:00/2019

Asianumerot VN/525/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.2.2019 – 31.1.2020

Asettamispäivä 7.2.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on arvioida lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista Suomessa Euroopan neuvoston kehittämän arviointityökalun avulla.

Tiivistelmä

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi. Oikeusministeriö käynnistää hankkeen arviointityökalun pilotoimiseksi Suomessa vuoden 2019 aikana.

Lähtökohdat

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2012)2 (suositus lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisesta) toimeenpanossa. Arviointityökalun tavoitteena on saada jäsenmaiden toimintatavat vastaamaan suosituksen (2012)2 edellyttämää tasoa ja siten varmistaa lapsille YK:n lastenoikeuksien julistuksessa taattu oikeus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Työkalu koostuu kymmenestä (10) indikaattorista, joiden perusteella jäsenmaat voivat arvioida toimiaan lasten osallistumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi sekä keinojaan tarjota lapsille tilaisuuksia osallistua.

Arviointityökalu on tähän mennessä pilotoitu kuudessa Euroopan neuvoston jäsenmaassa (Viro, Irlanti, Romania, Bulgaria, Italia ja Latvia), ja Suomen lisäksi Malta ja Slovenia aikovat pilotoida työkalun vuosina 2018-2019. Lisäksi Armenia ja Saksa ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pilotointia kohtaan.

Suomi toimii Euroopan neuvoston puheenjohtajamaana 21.11.2018-17.5.2019. Suomen painopisteet puheenjohtajakaudelle ovat: 1) eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen, 2) tasa-arvo ja naisten oikeudet, sekä 3) avoimuus ja osallisuus sekä nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy. Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien edistämisen arviointityökalun pilotointihanke kytkeytyy luontevasti Suomen puheenjohtajuuskauden teemoihin ja tavoitteisiin.

Lisää aiheesta