Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Häkkänen: Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista on torjuttava EU:ssa kaikin keinoin

Oikeusministeriö
6.6.2017 14.29
Tiedote

Terrorismin rahoituksen torjuminen on esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa 8.-9. kesäkuuta Luxemburgissa. Kokouksessa oikeusministereiden tavoitteena on hyväksyä direktiiviehdotus, jolla harmonisoidaan EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä rahanpesusta.

Ehdotus on osa eurooppalaista toimintasuunnitelmaa, jolla torjutaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista.

- Viimeaikojen terrori-iskut Euroopassa korostavat EU-yhteistyön tarvetta terrorismin torjumisessa. Rahanpesu on yksi keskeisistä keinoista kanavoida rahaa terrorismin tukemiseksi. EU:n pitää nyt määrätietoisesti toimia yhdessä terrorismin rahoituksen torjumiseksi, painottaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Direktiivillä turvattaisiin se, että rahanpesu on jäsenvaltiossa säädetty rangaistavaksi kattavasti. Neuvottelut direktiivistä jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa.

Kokouksessa on esillä myös Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskeva asetusehdotus. Oikeusministeri Antti Häkkänen pitää tärkeänä, että EU tehostaa myös eurooppalaisten veronmaksajien yhteisiin varoihin kohdistuvien petosten ja korruption vastaista toimintaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Euroopan syyttäjänviraston perustaminen on yksi askel tässä.

- On Suomen edun mukaista näin nettomaksajana torjua unionin budjettiin kohdistuvia rikoksia. EU:n alueella näitä rikoksia esiintyy varsin paljon, vaikka Suomessa hyvin vähän. On veronmaksajien etu, että mahdolliset väärinkäytökset tulevat kunnolla tutkituiksi ja että petoksiin syyllistyneet joutuvat teoistaan vastuuseen. Myös EU:n uskottavuus kansalaisten silmissä vaatii näihin ongelmiin puuttumista, ministeri Häkkänen toteaa.

Uuden Euroopan syyttäjänviraston EPPOn tarkoituksena on tehostaa EU:n budjettiin kohdistuvien petosten ja lahjusrikosten tutkintaa ja syytetoimia.

- Suomen on hyvä olla mukana laajassa eurooppalaisessa rintamassa torjumassa petoksia ja korruptiota. Saamme vietyä uuteen virastoon myös pohjoismaista avointa hallintokulttuuria. Tällä hetkellä näyttää siltä, että viraston perustamisvaiheessa mukaan olisi osallistumassa noin 20 maata, Häkkänen toteaa.

Jos viraston perustamista koskevan ehdotuksen sisällöstä päästään kokouksessa sopuun, seuraavana vaiheena on asetusehdotuksen käsittely Euroopan parlamentissa. Euroopan syyttäjänviraston perustaminen ei Suomessa muuta viranomaisten kansallisia toimivaltajärjestelyitä.

Oikeusministerit keskustelevat kokouksessa myös keinoista parantaa rikosten selvittämisessä tarvittavan sähköisen todistusaineiston rajat ylittävää hankintaa. Tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tehokas toiminta rikollisuuden ja rikosten todistusaineiston siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Tarkoituksena on myös parantaa viranomaisten ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä rikosten selvittämiseksi.

Oikeusministerit edistävät kokouksessa myös digitaalisia sisämarkkinoita. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä direktiivi digitaalista sisältöä koskevista sopimuksista. Direktiivissä on kyse elinkeinonharjoittajan vastuusta kuluttajalle toimitetusta digitaalisesta sisällöstä ja digitaalisista palveluista, kuten tietokoneohjelmista, peleistä, musiikista, tv-palveluista, pilvipalveluista ja sosiaalisen median palveluista. Myös tästä direktiivistä neuvottelut jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170, ja
erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. +358 2951 50131

 
 
Antti Häkkänen
Sivun alkuun