Hyppää sisältöön
Media

Understöd för 2022 har beviljats för bekämpning av våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 14.58
Nyhet

Justitieministeriet beviljade organisationer understöd för att genomföra programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Understöd beviljades för att finansiera arbete bland invandrare för bekämpning av våld och hedersrelaterat våld mot kvinnor. Irakin naisten yhdistys beviljades cirka 44 000 euro i finansiering. I sitt projekt fortsätter föreningen det förebyggande attitydförändringsarbetet mot hedersrelaterat våld genom att ordna grupper och personlig handledning på det egna språket för den vuxna invandrarbefolkningen. Verksamheten utvidgas så att den också omfattar första och andra generationens invandrare i högstadieåldern och personer som arbetar med dem.

Dessutom beviljades Monika-Naiset liitto ry cirka 56 000 euro i understöd för ett projekt som stöder återhämtningen efter en skyddshemsperiod för kvinnor som flyttat till Finland och som utsatts för våld. Ett ytterligare mål är att öka kompetensen hos mångkulturella organisationsaktörer som i sitt arbete möter invandrarkvinnor, så att de på ett bättre sätt kan identifiera och tala om våldet och hänvisa våldsoffer till hjälp.

Med det andra understödet finansierades en kampanj för ungdomar om digitalt våld och våld på webben. Rädda barnen rf beviljades 50 000 euro i understöd. Projektet syftar till att öka medvetenheten bland unga i åldern 11‒17 år om olika former av sexuella trakasserier och sexuellt våld på nätet och i sociala medier. På detta sätt hjälper man unga att skydda sig själva, sätta sina egna gränser och berätta om sina erfarenheter av våld för vuxna. Projektmaterialet utvecklas i workshoppar tillsammans med de unga, vilket ökar effektfullheten.

Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected]

Mer information om understöd för bekämpning av våld mot kvinnor 
 

 

Sivun alkuun