Hyppää sisältöön
Media

Restoratiiviset menetelmät viharikosten vastaisessa työssä

oikeusministeriö
Milla Aaltonen
Julkaisuajankohta 21.9.2022 10.14
Kolumni

Viharikosten uhrit ilmoittavat viharikoksista viranomaisille harvoin. Aliraportointia täytyy järjestelmällisesti vähentää muun muassa lisäämällä tietoisuutta saatavilla olevista oikeussuojakeinoista ja luomalla luottamusta viranomaisiin. Lisäksi viharikoksiin puuttumiseksi ja uhrien oikeuden saamiseksi tarvitaan keinoja rikosprosessin rinnalle.

Joidenkin viharikosten uhrien toiveena on se, että tekijä tunnustaisi tehneensä väärin ja tunnistaisi omat ennakkoluulonsa sekä syrjivät asenteensa. Lisäksi uhri saattaa toivoa tulevansa kuulluksi ja saavansa tukea. Näihin toiveisiin restoratiivinen oikeus voi tarjota välineitä.

Viharikosten sovitteluun liittyy haasteita 

Restoratiivisella oikeudella tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa käsitellään vahinkoa tai sen riskiä sitouttamalla asianosaiset, esimerkiksi uhri ja rikoksentekijä, pääsemään yhteisymmärrykseen. Vaikka restoratiivisen oikeuden menetelmillä voidaan saavuttaa viharikosten uhrien toivomia vaikutuksia, niiden käyttöön suhtaudutaan kriittisesti monesta syystä. 

Viharikoksissa kohteena on yksilön ja ryhmän identiteetti. Tasavertainen sovittelu onkin tällaisista lähtökohdista haastavaa, joskus jopa mahdotonta. Viharikosten sovittelussa keskeinen kysymys on, pystyykö tekijä sitoutumaan rehelliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen sellaisen henkilön kanssa, jonka ihmisarvon hän on teollaan kiistänyt. Sovittelijan ammattitaito on tässä arvioinnissa ratkaiseva.

Jotta viharikosten sovittelu onnistuisi, täytyy tapaaminen valmistella huolellisesti. Ennen kuin osapuolet tuodaan yhteen, saatetaan heidän kanssaan työskennellä pitkään erikseen. Lisäksi eri tutkimuksissa on painotettu muun muassa tehokasta viestintää ja turvallista tilaa tärkeinä tekijöinä onnistuneessa sovittelussa.

Osaavat-hankkeessa on kartoitettu restoratiivisia menetelmiä

Osana oikeusministeriön koordinoimaa Osaavat-hanketta on toteutettu kartoitus restoratiivisen oikeuden menetelmistä viharikoksissa. Kartoituksen tavoitteena on tukea viharikosten vastaista työtä tuomalla esiin niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita restoratiivisen oikeuden menetelmiin liittyy. 

Kartoituksen perusteella näyttää siltä, että useissa maissa on kehitetty käytäntöjä, joita Suomessa voidaan hyödyntää muun muassa koulutuksessa. Koulutuksen lisäksi tiedonkeruuta viharikosten sovittelusta on kehitettävä, jotta saadaan lisätietoa vihamotiivin sisältämien tapausten määrästä ja laadusta. 

Haasteista huolimatta sovittelulla voidaan saada aikaan viharikosten uhrien toivomia vaikutuksia. Sovittelussa uhri voi kuvata häneen kohdistuneen teon vaikutuksia ja seurauksia, ja sitä kautta tulla kuulluksi. Restoratiiviset menetelmät tarjoavat viharikosten uhreille yhden tavan saada aikaan toivottuja vaikutuksia.

Kirjoittaja

  Milla Aaltonen katsoo kameraan ja hymyilee. Hänellä on yllään mustavalkoinen paita. Taustalla näkyy kaupunkimaisema.

 

Milla Aaltonen työskentelee hankepäällikkönä oikeusministeriössä.
Sivun alkuun