Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
Suositukset: Kansalaisyhteiskuntapolitiikalla on turvattava elinvoimainen kansalaistoiminta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2021 13.07
Tiedote

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta suosittaa, että kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja järjestöjen toiminnan autonomisuus on turvattava. Yhdenvertaista ja aktiivista osallistumista on tuettava, ja yhteistyötä ja kumppanuuksia on kehitettävä. Kevään 2021 kuntavaaleissa keskeisiä teemoja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ovat lisäksi kansalaistoiminnan tukeminen ja yhdenvertainen osallisuus osana kuntademokratiaa sekä lasten ja nuorten osallisuus.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on laatinut toimikautensa (2017-2021) päätteeksi suositukset kansalaisyhteiskuntapolitiikan kehittämiseksi sekä tavoitteensa vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen.

KANEn visiona on elävä ja autonominen kansalaisyhteiskunta

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula korostaa järjestöjen ja muiden kansalaistoimijoiden kasvavaa roolia yhteiskunnan eri aloilla.

- Muutokset yhteiskunnassa merkitsevät isoja muutoksia myös kansalaisyhteiskunnan toimintatavoissa ja organisoitumisessa. Strategiset kumppanuudet hallinnon ja kansalaistoimijoiden kesken ovat päätösten vaikuttavuuden ja yhteiskunnan uudistamisen kannalta äärimmäisen tärkeitä, Kumpula painottaa.

Kumpulan mukaan koronapandemia on osoittanut, miten vahva ja toimintakykyinen suomalainen kansalaisyhteiskunta on. Erityisesti kansalaisten oma aloitteellisuus on ollut ratkaisevaa. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan tärkeimpänä tehtävänä Kumpula näkee elinvoimaisen kansalaistoiminnan turvaamisen, jotta yhteiskunnan koheesio ja luottamuksen ilmapiiri vahvistuvat. Kansalaistoiminnasta syntyvä tieto ja verkostot tarjoavat moniäänisyyttä myös yhteiseen päätöksentekoon.

Toimikautensa päättävä neuvottelukunta suosittaa, että kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja järjestöjen toiminnan autonomisuus on turvattava. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan yhdenvertaista ja aktiivista osallistumista on tuettava, ja kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon välistä strategista yhteistyötä ja kumppanuutta on kehitettävä. KANEn visiona on elävä ja autonominen kansalaistoiminta, joka vahvistaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua.

Kansalaistoiminta ja osallisuus ovat olennainen osa kuntademokratiaa

Kevään 2021 kuntavaaleihin valmistautuville ehdokkaille ja puolueille KANEn viesti on, että kansalaistoimintaa on tuettava kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja osallisuutta lisättävä kuntademokratian kehittämiseksi. KANE painottaa tavoitteissaan myös lasten ja nuorten osallisuutta kunnan elinvoimaisuustekijänä sekä hallinnon ja kansalaistoimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuuksia. KANE kannustaa puolueita asettamaan ehdolle eri-ikäisiä, sukupuoliltaan moninaisia sekä eri kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, jotta ehdokkaat edustaisivat kuntalaisia mahdollisimman monipuolisesti.

KANE koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajista. KANEn kolmas nelivuotinen toimikausi oli 9.2.2017–8.2.2021. Uuden neuvottelukunnan valmistelu ja haku käynnistetään keväällä 2021.

KANEn suositukset kansalaisyhteiskuntapolitiikan kehittämiseksi
Kuntavaalit 2021: Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan teemat
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan loppuraportti 2017–2021

Lisätietoja:
neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula, p. 040 588 6248, [email protected]
neuvottelukunnan pääsihteeri Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, p. 0295 150 416, [email protected]

KANE oikeusministeriön verkkosivuilla

Sivun alkuun