Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Rekommendationer: Medborgarsamhällspolitiken måste trygga en livskraftig medborgarverksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2021 13.07
Pressmeddelande

Delegationen för medborgarsamhällspolitik rekommenderar att det civila samhällets verksamhetsförutsättningar ska förbättras och organisationernas autonomi tryggas. Ett likvärdigt och aktivt deltagande ska stödjas och samarbete och partnerskap utvecklas. Viktiga teman ur det civila samhällets synvinkel vid kommunalvalet våren 2021 är dessutom att stödja medborgarverksamheten, att främja delaktighet på lika villkor som en del av kommundemokratin och att stärka barns och ungas delaktighet.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik, som finns i anslutning till justitieministeriet, har i slutet av sin mandatperiod (2017–2021) utarbetat rekommendationer för att utveckla medborgarsamhällspolitiken och fastställt sina mål för kommunalvalet 2021.

Delegationens vision är ett levande och autonomt medborgarsamhälle

Delegationens ordförande Kristiina Kumpula betonar organisationernas och andra medborgaraktörers växande roll inom olika samhällssektorer.

- Förändringarna i samhället innebär stora förändringar också i det civila samhällets sätt att fungera och organisera sig. Strategiska partnerskap mellan förvaltningen och medborgaraktörerna är ytterst viktiga med tanke på beslutens genomslagskraft och samhällsförnyelsen, betonar Kumpula.

Enligt Kumpula har coronapandemin visat hur starkt och handlingskraftigt det finländska civila samhället är. I synnerhet medborgarnas egen initiativkraft har varit avgörande. Kumpula anser att medborgarsamhällspolitikens viktigaste uppgift är att trygga en livskraftig medborgarverksamhet för att stärka sammanhållningen och förtroendet i samhället. Den kunskap och de nätverk som medborgarverksamheten ger upphov till ger också mångstämmighet i det gemensamma beslutsfattandet.

Delegationen avslutar sin mandatperiod med att rekommendera att det civila samhällets verksamhetsförutsättningar ska förbättras och organisationernas autonomi tryggas. Dessutom måste ett likvärdigt och aktivt deltagande i det civila samhället stödjas och det strategiska samarbetet och partnerskapet mellan det civila samhället och förvaltningen utvecklas. Delegationens vision är en levande och autonom medborgarverksamhet som stärker allas möjligheter att delta.

Medborgarverksamhet och delaktighet är en väsentlig del av kommundemokratin

För kandidater och partier som förbereder sig för kommunalvalet våren 2021 är delegationens budskap att det gäller att stödja medborgarverksamheten att stärka kommuninvånarnas välbefinnande och att öka delaktigheten för att utveckla kommundemokratin. I sina mål i kommunalvalet betonar delegationen också barns och ungas delaktighet som en faktor i kommunens livskraft samt betydelsen av samarbete och partnerskap mellan förvaltningen och medborgaraktörerna. Delegationen uppmuntrar partierna att ställa upp personer av olika åldrar och kön samt från olika språkliga, kulturella och övriga minoriteter för att kandidaterna ska representera kommuninvånarna så mångsidigt som möjligt.

Delegationen består av företrädare för det civila samhället, forskningen, näringslivet samt ministerierna och andra myndigheter. Delegationens tredje mandatperiod på fyra år var 9.2.2017–8.2.2021. Beredningen av en ny delegation och ansökningsomgången för den inleds våren 2021.

Delegationens rekommendationer för att utveckla medborgarsamhällspolitiken
Kommunalvalet 2021: Teman för delegationen för medborgarsamhällspolitik
Slutrapport från delegationen för medborgarsamhällspolitik

Mer information:
Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen, [email protected], tfn 040 588 6248
Maria Wakeham-Hartonen, delegationens generalsekreterare, justitieministeriet, [email protected], tfn 0295 150 416

Information om delegationen för medborgarsamhällspolitik på justitieministeriets webbplats

Tillbaka till toppen