Hyppää sisältöön
Media

Lystring föreningar: ansök om medlemskap i delegationen för medborgarsamhällspolitik senast den 14 september!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2021 8.36
Pressmeddelande

Är din förening intresserad av att utveckla politiken för det civila samhället? En kompletterande utlysning om medlemskap i delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) är öppen 1.9–14.9.2021.

En ansökan om medlemskap kan lämnas in av registrerade föreningar inom följande sektorer: 

  • motion och idrott
  • barn och ungdomar 
  • bildning och kultur
  • social- och hälsovård
  • miljö och boende
  • människorätt och jämställdhet
  • minoriteter och invandrare 
  • företagare 

Dessutom tar delegationen emot ansökningar av företrädare för fri verksamhet inom det civila samhället (frivilligverksamhet inom den fjärde sektorn) och forskning om det civila samhället. När ansökningstiden i den kompletterande utlysningen har gått ut bedömer justitieministeriet ansökningarna och gör en framställning till statsrådet om att en ny delegation för medborgarsamhällspolitik ska tillsättas för åren 2021–2025. 

Syftet med den kompletterande utlysningen

Justitieministeriet öppnade den 2 juni 2021 en offentlig utlysning till nya medlemmar i delegationen för medborgarsamhällspolitik. Utlysningen var riktad till aktörer som företräder det civila samhället och forskning inom området. Ansökningstiden gick ut fredagen den 20 augusti 2021 och ministeriet tog emot sammanlagt 39 medlemsansökningar. Mest ansökningar lämnades in av aktörer inom sektorerna för social- och hälsovård samt bildning och kultur, medan inga ansökningar lämnades in av föreningar inom sektorerna för idrott, motion och företagsamhet.

Bestämmelser om delegationens sammansättning finns i 3 § i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007). För att delegationen ska kunna tillsättas för dess fjärde mandatperiod har justitieministeriet beslutat att öppna en kompletterande utlysning som varar i två veckor under tiden 1.9–14.9.2021. Ansökningar önskas särskilt av föreningar som är verksamma inom idrotts- och motionssektorn samt inom företagarsektorn. De som har lämnat in en ansökan under den tidigare ansökningstiden beaktas även vid den kompletterande utlysningen och behöver alltså inte göra någon ny ansökan.

Ansök om medlemskap på denna blankett.

Läs mera om KANE.

Ytterligare information:
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected]

Sivun alkuun