Statsrådet har den 9 februari 2017 tillsatt en ny delegation för medborgarsamhällspolitik för mandatperioden 2017-2021. Delegationen har till uppgift att främja samarbetet och växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna. Delegationen tillsattes nu för tredje gången.

Ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik är Kristiina Kumpula som är ordförande för SOSTE Finlands social och hälsa rf. Vice ordförande för delegationen är Finlands Olympiska Kommitté rf:s verkställande direktör Mikko Salonen. Till delegationen hör dessutom 19 medlemmar som representerar organisationer, forskning, näringslivet, fri medborgaraktivitet samt ministerier och ämbetsverk.

Delegationens verksamhet syftar bland annat till att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationens uppgifter fastställs i statsrådets förordning.

Kontaktinformation

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  0295150231  

E-postadress: kane.om (at) om.fi (ersätt (at) med @)