Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik 

Statsrådet har tillsatt en ny delegation för medborgarsamhällspolitik för följande fyraårsperiod 27.1.2022–26.1.2026. Ordförande för delegationen är Taina Susiluoto, verkställande direktören för Finlands Olympiska kommittén . KANE finns i anslutning till justitieministeriet.

Delegationen ska bland annat främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna och förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av företrädare för det civila samhället, forskning, näringsliv, ministerier och andra myndigheter.

Ytterligare information: statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007) och ändring av 3 § i förordningen (1285/2011).

Läs mer om statsrådets beslut (delvis på finska, promemoria finns på svenska)

Vanliga frågor om delegationen och dess verksamhet

Ytterligare information

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  Telefon:0295150348   E-postadress:


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  Telefon:0295150231   E-postadress:


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Staben KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  Telefon:0295150416   E-postadress:

E-postadress: kane.om(at)gov.fi (ersätt (at) med @)

Tillbaka till toppen