Delegationen för medborgarsamhällspolitik

I anslutning till justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder. Delegationens tredje mandatperiod löpte ut den 8 februari 2021, och som bäst pågår arbetet för att tillsätta en ny delegation för den fjärde mandatperioden.

Delegationen ska bland annat främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna och förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av företrädare för det civila samhället, forskning, näringsliv, ministerier och andra myndigheter.
Läs mer om delegationens uppgifter och sammansättning i statsrådets förordning (ändring av 3 § från 2011). Mer information om delegationens verksamhet finns på justitieministeriets webbplats.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik söker nya medlemmar för mandatperioden 2021–2025

Justitieministeriet söker medlemmar till delegationen för medborgarsamhällspolitik bland aktörer som representerar det civila samhället och forskning om det. Ansökningar togs emot under tiden 1.6–20.8.2021 och en kompletterande utlysning om medlemskap är öppen 1.9–14.9.2021. 

Delegationen tillsätts nu för fjärde gången för en ny fyraårig mandatperiod 2021–2025. Du kan ansöka om medlemskap på denna blankett.

En ansökan om medlemskap kan lämnas in av registrerade föreningar inom de sektorer som nämns i förordningen om delegationen för medborgarsamhällspolitik. Delegationen tar också emot medlemsansökningar av aktörer som företräder fri verksamhet inom civilsamhället (verksamhet utanför föreningar) och forskning om det civila samhället. Samtidigt ber justitieministeriet berörda ministerier och Finlands Kommunförbund nominera sina kandidater till medlemmar i delegationen. I den kompletterande utlysningen önskas ansökningar särskilt av föreningar som är verksamma inom idrotts- och motionssektorn samt inom företagarsektorn. De som har lämnat in en ansökan under den tidigare ansökningstiden beaktas även vid den kompletterande utlysningen och behöver alltså inte göra någon ny ansökan. Läs nyheten om den kompletterande utlysningen om medlemskap

När ansökningstiden har gått ut bedömer justitieministeriet ansökningarna och gör en framställning till statsrådet om att en ny delegation för medborgarsamhällspolitik ska tillsättas på hösten 2021.

Ytterligare information

Niklas Wilhelmsson, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  0295150231  


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416  

Vanliga frågor om delegationen och dess verksamhet

Kontaktinformation

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  0295150231  

E-postadress: kane.om (at) om.fi (ersätt (at) med @)